تیغه اره عمودبر

تیغه اره عمودبر T 144 D Speed برای چوب

برای اره‌های عمودبر

تیغه اره عمودبر T 144 D Speed برای چوب، امکان برش های مستقیم سریع را در چوب فراهم می آورد

  • دندانه های تیز، سنگ زده شده و ضربدری نتایج سریع را ممکن می سازند
  • تیغه ساخته شده از فولاد پرکربن برای برش چوب نرم و مصالح نجاری غیر ساینده مناسب است
  • مناسب تمام اره‌های منبت‌کاری با دنباله تی.

مواد

چوب نرم
نئوپان
مشخصات موردنظرتان را انتخاب کنید

طول کل [میلیمتر] 100

فاصله دندانه ها [میلیمتر] 4-5.2

ماده HCS

انتخاب اندازه بسته‌بندی 5 تعداد

نمای کلی انواع محصول (1)
بررسی دردسترس بودن در مکان پیدا کردن یک نمایندگی محلی

تیغه اره عمودبر T 144 D 2 608 630 040
برای اره‌های عمودبر

متناسب با ابزار اکثر مارک ها است

imageAlt
imageAlt
imageAlt

مناسب تمام اره‌های منبت‌کاری با دنباله تی.

برش های سریع در چوب نرم و مصالح نجاری غیرساینده

تیغه اره عمودبر T 144 D Speed برای چوب، امکان برش های مستقیم سریع را در چوب فراهم می آورد

  • تیغه ساخته شده از فولاد پرکربن برای برش چوب نرم و مصالح نجاری غیر ساینده مناسب است
  • گام دندانه تصاعدی (4-5.2 میلیمتر) تیغه را برای برش مصالح نجاری گوناگون با ضخامت 5-50 میلیمتر قادر می سازد

نمای کلی نوع محصول

انواع موجود محصول: 1

شماره فنی ماده طرح دندانه طول کل [میلیمتر] فاصله دندانه ها [میلیمتر] تعداد بسته
2 608 630 040 HCS ضربدری، سنگ زده شده 100 4-5.2 5 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی

از محصولات

نمایندگی‌های بوش حرفه‌ای نزدیک به محل خود را بیابید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی