تیغه اره عمودبر

تیغه اره عمودبر T 302 H Clean برای PVC

برای اره‌های عمودبر

تیغه اره عمودبر T 302 H Clean برای PVC، امکان برش های مستقیم تمیز را در پلاستیک فراهم می کند

  • دندانه هایی که با دقت سنگ زده شده اند همراه با بدنه باریک شونده و سنگ زده شده، برش تمیز را انجام می دهند
  • شکل هندسی دندانه، برای جلوگیری از ذوب شدن و پرهیز از تشکیل پلیسه مداوم در هنگام بریدن PVC طراحی شده است
  • مناسب تمام اره‌های منبت‌کاری با دنباله تی.

مواد

پلاستیک‌های ‎ PVC
مشخصات موردنظرتان را انتخاب کنید

طول کل [میلیمتر] 132

فاصله دندانه ها [میلیمتر] 2.3

ماده HCS

انتخاب اندازه بسته‌بندی 5 تعداد

نمای کلی انواع محصول (1)
بررسی دردسترس بودن در مکان پیدا کردن یک نمایندگی محلی

تیغه اره عمودبر T 302 H 2 608 667 448
برای اره‌های عمودبر

متناسب با ابزار اکثر مارک ها است

imageAlt
imageAlt
imageAlt

مناسب تمام اره‌های منبت‌کاری با دنباله تی.

برش های تمیز در پلاستیک های ترموپلاست غیرساینده

تیغه اره عمودبر T 302 H Clean برای PVC، امکان برش های مستقیم تمیز را در پلاستیک فراهم می کند

  • شکل هندسی دندانه، برای جلوگیری از ذوب شدن و پرهیز از تشکیل پلیسه مداوم در هنگام بریدن PVC طراحی شده است
  • HCS مناسب برای بریدن پلاستیک های ترموپلاست غیر ساینده
  • گام دندانه ریز ورق های پلاستیک را برش می دهد و طول بلند (132 میلیمتر) لوله ها، پروفیل ها و رشته های صلب پلاستیک را برش می دهد

نمای کلی نوع محصول

انواع موجود محصول: 1

شماره فنی ماده طرح دندانه طول کل [میلیمتر] فاصله دندانه ها [میلیمتر] تعداد بسته
2 608 667 448 HCS دندانه های سنگ زده شده و باریک شونده و سنگ زده شده 132 2.3 5 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی

از محصولات

نمایندگی‌های بوش حرفه‌ای نزدیک به محل خود را بیابید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی