تیغه اره های عمودبر

تیغه اره عمودبر T 344 D Speed برای چوب

تیغه اره عمودبر T 344 D Speed برای چوب، برش های مستقیم سریع را در چوب ایجاد می کند

جدید
تیغه اره عمودبر T 344 D Speed برای چوب
تیغه اره عمودبر T 344 D Speed برای چوب، برش های مستقیم سریع را در چوب ایجاد می کند

ویژگی‌های بارز محصول

تیغه اره های عمودبر T 344 D Speed برای چوب

تیغه اره عمودبر T 344 D Speed برای چوب، برش های مستقیم سریع را در چوب ایجاد می کند

  • دندانه های تیز، سنگ زده شده و ضربدری برش های سریع را ایجاد می کنند
  • تیغه ساخته شده از فولاد پرکربن برای برش چوب نرم و مصالح نجاری غیر ساینده مناسب است
  • گام دندانه بزرگ (4 میلیمتر) و طول بلند (152 میلیمتر) مصالح نجاری گوناگون با ضخامت حداکثر 100 میلیمتر را برش می دهد
برو به طیف محصول

شرح محصول

تیغه اره عمودبر T 344 D Speed برای چوب، برش های مستقیم را در چوب ایجاد می کند. دندانه های تیز، سنگ زده شده و ضربدری آن برش های سریع را ایجاد می کنند. تیغه ساخته شده از فولاد پرکربن برای چوب نرم و مصالح نجاری غیر ساینده مناسب است. همچنین، گام دندانه بزرگ (4 میلیمتر) و طول بلند آن (152 میلیمتر) مصالح نجاری گوناگون با ضخامت حداکثر 100 میلیمتر را برش می دهد. برای استفاده با اره های عمودبر دارای سیستم گیره شنک T.

عملکردها

تیغه اره عمودبر T 344 D Speed برای چوب
تیغه اره عمودبر T 344 D Speed برای چوب، برش های مستقیم سریع را در چوب ایجاد می کند

دندانه های تیز، سنگ زده شده و ضربدری برش های سریع را ایجاد می کنند

تیغه ساخته شده از فولاد پرکربن برای برش چوب نرم و مصالح نجاری غیر ساینده مناسب است

گام دندانه بزرگ (4 میلیمتر) و طول بلند (152 میلیمتر) مصالح نجاری گوناگون با ضخامت حداکثر 100 میلیمتر را برش می دهد

طیف محصول

لطفاً روی فلش کنار مدل‌های محصول کلیک کنید تا اطلاعات بیشتر و گزینه‌های خرید را مشاهده نمایید.
1 انواع محصولات موجود
شماره فنی ماده طرح دندانه طول کل [میلیمتر] فاصله دندانه ها [میلیمتر] تعداد بسته
2 608 637 944
HCS ضربدری، سنگ زده شده 152 3 تعداد

متعلقات مشابه

در مورد متعلقات مشابه اطلاع کسب کنید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی