Leņķa un nolieces mērītāji

Bosch leņķa un nolieces mērītāji ļauj veikt mērīšanu profesionālā līmenī – īpaši tur, kur nepieciešams precīzi noteikt nolieci vai leņķi robežās no 0° līdz 360°, kā arī pārbaudīt objekta līmeniskumu. Piemēram, Jūs varat izmērīt jumta slīpumu, salāgot mēbeļu vai logu slīpumu, noteikt cauruļu slīpumu vai izmantot instrumentu zemes ierīcības darbos.

Digitāls nolieces mērītājs

GIM 60
Informācija par izstrādājumu

Digitāls nolieces mērītājs

GIM 60 L
Informācija par izstrādājumu

Digitāls nolieces mērītājs

GIM 120
Informācija par izstrādājumu

Leņķmērs

GAM 220 MF
Informācija par izstrādājumu

Leņķmērs

GAM 220
Informācija par izstrādājumu

Leņķmērs

GAM 270 MFL
Informācija par izstrādājumu