Pakāpjveida urbji un urbji konisku padziļinājumu veidošanai