Vadotnes sliežu sistēmas

Vadotnes sliežu sistēma ļauj ātri veidot taisnus, precīzus zāģējumus. Izmantojot savienojošo elementu VEL, dažāda garuma vadotnes sliedes var stabili, precīzi un ātri savienot, veidojot vienu kopīgu sliedi. Leņķa vadotne WAN ļauj uzstādīt vadotnes sliedes posmu precīzā leņķī, nostiprinot to uz zāģējamā priekšmeta virsmas.

Sistēmas piederumi

KS 3000 + FSN SA
Informācija par izstrādājumu

Sistēmas piederumi

FSN KZW
Informācija par izstrādājumu

Sistēmas piederumi

FSN BAG
Informācija par izstrādājumu

Sistēmas piederumi

FSN HB (noturlente)
Informācija par izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Sistēmas piederumi

FSN SZW (skrūvspīles)
Informācija par izstrādājumu

Sistēmas piederumi

FSN 3100
Informācija par izstrādājumu

Sistēmas piederumi

FSN 2100
Informācija par izstrādājumu

Sistēmas piederumi

FSN 1600
Informācija par izstrādājumu

Sistēmas piederumi

FSN 1100
Informācija par izstrādājumu

Sistēmas piederumi

FSN WAN (leņķa atdure)
Informācija par izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Sistēmas piederumi

FSN 800
Informācija par izstrādājumu