Instrucţiuni de siguranţă

Citiţi toate indicaţiile şi instrucţiunile de siguranţă. Nerespectarea instrucţiunilor şi indicaţiilor de siguranţă poate provoca electrocutare, incendiu şi/sau răniri grave.

Păstraţi cu grijă prezentele instrucţiuni.

Utilizaţi încărcătorul numai dacă sunteţi pe deplin informaţi asupra tuturor funcţiilor acestuia şi le puteţi accesa fără restricţii sau dacă aţi fost instruiţi în mod corespunzător asupra lor.

Utilizează încărcătorul numai în încăperi închise şi protejează-l împotriva umezelii. Pătrunderea apei într‑un încărcător creşte riscul de electrocutare.