Procesul de încărcare

Asigură-te că nu există depuneri grosiere de murdărie în compartimentul de încărcare (1) şi pe contactele acumulatorului. Asigură-te că acumulatorul este introdus complet.

Procesul de încărcare începe imediat ce fişa de reţea a încărcătorului este introdusă în priză, iar acumulatorul este introdus în compartimentul de încărcare (1).

Procesul de încărcare este posibil numai dacă temperatura acumulatorului se încadrează în intervalul admis al temperaturilor de încărcare (0–45 °C).

Datorită procesului de încărcare inteligentă, starea de încărcare a acumulatorului este sesizată automat, iar acumulatorul este încărcat întotdeauna cu un curent de încărcare optim, în funcţie de temperatura şi tensiunea sa.

Un timp de funcţionare considerabil diminuat după încărcare indică faptul că acumulatorul s‑a uzat şi trebuie înlocuit.

În caz de încărcare continuă, respectiv în cazul unor cicluri de încărcare care se succed fără întrerupere, încărcătorul se poate încălzi. Totuşi, acest lucru nu presupune deteriorarea dispozitivului şi nu reprezintă o defecţiune tehnică a încărcătorului.