Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schiţa încărcătorului din cadrul figurilor.

(1)

Compartiment de încărcare

(2)

Indicator verde al nivelului de încărcare

(3)

Indicator roşu privind monitorizarea temperaturii/starea de eroare

(4)

Înfăşurător de cablu