Eliminare

Încărcătoarele, accesoriile şi ambalajele trebuie direcţionate către o staţie de revalorificare ecologică.

Nu eliminaţi încărcătorul ca pe un deşeu menajer!

Numai pentru ţările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și transpunerea acesteia în legislația națională, încărcătoarele scoase din uz trebuie colectate selectiv și direcționate către o stație de reciclare ecologică.

În cazul eliminării necorespunzătoare, aparatele electrice şi electronice pot avea un efect nociv asupra mediului şi sănătăţii din cauza posibilei prezenţe a substanţelor periculoase.