GIS 1000 C Professional

Temperaturen en luchtvochtigheid precies meten en eenvoudig documenteren


Gemaakt voor vakman en industrie. Dankzij geïntegreerde camera worden meetwaarden direct in de bijbehorende afbeelding weergegeven. Bovendien kunnen de waarden op een smartphone, tablet of desktop overgebracht worden.

Handelaar zoeken

Productvideo

De functies van de thermodetector compact verklaard

Toepassingsgebieden van de thermodetector GIS 1000 C Professional

Ontwikkeld voor gebruik door de vakman, bijv. op het vlak van verwarmings-, ventilatie-, klimaattechniek, sanitair, elektriciteit, wand- en vloervormgeving of in de industrie. Bekijk de GIS 1000 C Professional in de verschillende toepassingsgebieden

Voordelen en functies in een oogslag

Met de thermodetector GIS 1000 C Professional meet u oppervlaktetemperaturen tussen -40 °C en +1000 °C – eenvoudig en contactloos.

 • Geïntegreerde camera voor directe documentatie van meetwaarden op een afbeelding
 • Connectiviteit - via Bluetooth® kunnen meetwaarden direct ter plaatse op een smartphone overgedragen en dan per mail verzonden worden
 • Snel acclimatiserende sensor voor exacte metingen van kamertemperatuur en relatieve vochtigheid
 • Eenvoudige gebruikersinterface voor intuïtieve bediening
 • Dual power source: gebruik zowel met 10,8 V-LI accu alsook met standaard alkalinebatterijen mogelijk
 • Heldere LED voor betere cameraopnames bij moeilijke lichtomstandigheden

Technische gegevens in een oogopslag

Met de thermodetector Bosch GIS 1000 C Professional meet u temperaturen tussen -40 °C en +1000 °C – eenvoudig en contactloos

Bedieningshandleiding (PDF, 38 MB)

Meetbereik -40 °C … +1000 °C
Meetnauwkeurigheid IR ±1,0 °C
Optiek (verhouding
meetafstand : meetvlek)
50:1
Resolutie 0,1 °C
Meetnauwkeurigheid relatieve
luchtvochtigheid
±2%
Laserdiode Laserklasse 2, 635nm
Stroomvoorziening en
gebruiksduur
10,8 V LI (5h) /
4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3 u)
Beeldgeheugen (aantal afbeeldingen) > 200
Geheugentype Intern geheugen
Bestandsformaat JPEG

GIS 1000 C Professional kopen

Bestel de GIS 1000 C Professional en overtuig uzelf van zijn veelzijdige toepassingsgebieden.

Handelaar zoeken

FAQ GIS 1000 C Professional

Gemeten wordt altijd een cirkelrond oppervlak dat zich binnen de twee laserpunten bevindt. De gemiddelde temperatuur binnen dit oppervlak wordt als meetwaarde op het display weergegeven. Naast de oppervlaktetemperatuur kan het toestel de relatieve luchtvochtigheid alsook de omgevingstemperatuur bepalen.

Hoe korter de afstand tot het meetobject, hoe preciezer de meting. Bij grotere afstand kunnen de meetresultaten onnauwkeuriger worden, bijv. door een hoge luchtvochtigheid die het resultaat kan beïnvloeden.

Om het best mogelijke resultaat te bereiken, stelt u aan het toestel het te meten materiaal in (emissiegraad). De meest gebruikte materialen zijn vooraf al in de GIS 1000 C Professional ingesteld. Er kunnen echter ook door de gebruiker gedefinieerde waarden ingevoerd worden.

Bij moeilijke meetomstandigheden (bijv. meting in een ventilatiesysteem) kan ook een externe meetvoeler aangesloten worden. Het toestel beschikt over een type K-aansluiting. Zodra een voeler aangesloten is, herkent het toestel deze en de waarde van de voeler wordt op het display weergegeven.

De kleine sensor tussen ontspanner en infraroodmeetopening meet de relatieve luchtvochtigheid alsook de omgevingstemperatuur precies. De gemeten waarden kunnen voor verschillende toepassingen gebruikt worden:

 • Warmtebrugmodus: hier wordt de gemeten oppervlaktetemperatuur met de omgevingstemperatuur vergeleken, zodat bijv. slechte isolaties gevonden kunnen worden. Dat wordt op de kleurenschaal weergegeven en helpt de gebruiker bij de interpretatie van de resultaten.
 • Dauwpuntmodus: met de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid kan het toestel het dauwpunt berekenen. Nadert de gemeten oppervlaktetemperatuur deze waarde, dan geeft het toestel dit op de interpretatieschaal aan.

De meting begint zodra de ontspanner ingedrukt wordt en eindigt met het loslaten van de ontspanner.

Met een warmtebeeldcamera wordt de temperatuurverdeling van een groter oppervlak gemeten. Duizenden meetpunten worden tot een beeld samengesteld en leveren hierbij een snel overzicht van kritieke plaatsen. De camera helpt bijvoorbeeld bij de snelle identificatie van problemen bij oppervlakken waarop temperatuurverschillen gevonden moeten worden.

Bij de puntmeting met de GIS 1000 C Professional wordt de oppervlaktetemperatuur van een klein gebied precies gemeten. Daarnaast kan (afhankelijk van de toepassing en de behoefte) ook de relatieve luchtvochtigheid en ook de omgevingstemperatuur gemeten worden. De GIS 1000 C Professional is dus voor precieze en veelzijdige metingen geschikt. Hij helpt bij de gedetailleerde analyse van kleine oppervlakken en punctuele metingen.

Beschrijving: het gaat om de verhouding van de afstand van het meettoestel tot het meetobject en de diameter van het meetbereik.

Eigenschappen: hoe dichter de gebruiker met het toestel aan het meetobject staat, hoe kleiner het meetbereik en dus preciezer de meting.

Met een grotere afstand tot het meetobject vergroot ook het gemeten bereik (kegelvormig meetprincipe), d.w.z. de weergegeven temperatuur wordt van een groter oppervlak berekend.

Aanwijzing: om exacte meetresultaten te bereiken, moet het meetobject minstens zo groot zijn als de afstand van de beide laserpunten.

faq

Ja, elke versie bevat zo'n certificaat in de gebruiksaanwijzing, dat bevestigt dat het toestel binnen de specificaties van de bedieningshandleiding werkt.

Ja, het toestel kan in het servicecentrum onderhouden en bijgesteld worden om opnieuw binnen de opgegeven specificaties gebruiksklaar te zijn. De gebruiker ontvangt een kalibratiecertificaat als bewijs. Om te weten te komen of deze service ook in uw regio beschikbaar is, gelieve met uw plaatselijk Bosch servicecentrum contact op te nemen.

Ja, de gebruiker kan met zijn servicecentrum contact opnemen en een kalibratie aanvragen. De gebruiker ontvangt een kalibratiecertificaat als bewijs. Om te weten te komen of deze service ook in uw regio beschikbaar is, gelieve met uw plaatselijk Bosch servicecentrum contact op te nemen.

De app Measuring Master kan in de Apple App Store en in de Google Play Store worden gedownload.

De app is uitsluitend beschikbaar voor Android- en iOS-tablets en smartphones. Andere besturingssystemen worden niet ondersteund. Ondersteunde Android-toestellen: voor Bluetooth® geschikte smartphones en tablets vanaf Android 4.3. Ondersteunde iOS-toestellen: iPhone (vanaf 4S), iPad (vanaf 3e generatie), iPad Air (vanaf 1e generatie), iPad mini (vanaf 1e generatie).

De projecten worden opgeslagen op de smartphone/tablet waarop ze werden gemaakt, en kunnen niet naar andere toestellen worden overgebracht.

Ja, uw gegevens blijven bij een software-update behouden.

De opgeslagen gegevens blijven principieel behouden. Voor de veiligheid moet u vóór een update de projecten op uw laptop/pc opslaan door deze te „delen” en als PDF- of Excel-bestand naar uw e-mailadres door te sturen.

In „Instellingen” → „Taal” kunt u controleren in welke talen de app beschikbaar is.

export iconExporteren

settings iconInstellingen

bluetooth iconBluetooth®-verbinding tot stand brengen

Zorg er eerst voor dat Bluetooth® bij het meettoestel en de smartphone/tablet is geactiveerd en dat de toestellen zich in elkaars reikwijdte bevinden. In de app kunt u vervolgens onder bluetooth icon een Bluetooth®-verbinding tussen het meettoestel en de smartphone/het tablet opbouwen. Denk eraan dat de verbinding altijd via de app, niet via het instellingsmenu van uw smartphone/tablet, tot stand moet worden gebracht.

Om gemeten waarden van uw GLM naar uw computer over te brengen, adviseren wij het gebruik van onze GLM Transfer Software, die u gratis kunt downloaden. De met de GIS gemaakte afbeeldingen kunnen ook via USB naar de pc worden overgebracht.

Nee. U kunt maximaal één meettoestel gebruiken. Controleer van tevoren of op GLM/GIS en smartphone/tablet Bluetooth® is geactiveerd en of beide toestellen zich in elkaars reikwijdte bevinden. Of u kunt de selectie via bluetooth icon openen.

Afhankelijk van de heersende omstandigheden (obstakels, zoninstraling enz.) is tussen uw smartphone/tablet en het meettoestel een verbinding tot ca. 10 meter mogelijk.

Als het toestel al met de app werd verbonden, dan wordt het bij een hernieuwde koppeling automatisch herkend, voor zover de app op de smartphone/tablet geopend is, Bluetooth® op beide toestellen geactiveerd is en de toestellen zich in elkaars reikwijdte bevinden.

a. Metingen met GIS 1000 C Professional (niet in alle landen beschikbaar)

Bij een bestaande verbinding tussen uw smartphone/tablet en de GIS 1000 C Professional kunnen gemeten waarden direct na het instellen van het meetpunt worden toegevoegd door het meten met de GIS 1000 C Professional of door het selecteren van een gemeten waarde in de galerij van het toestel. Indien geen meetpunt is geselecteerd, dan verschijnt een keuzevenster met opties voor het gebruik van de gemeten waarden. Als alternatief is dit mogelijk door op het meetpunt te drukken en hierop te blijven drukken en vervolgens de optie „Bewerken” te selecteren. In beide gevallen knippert het meetpunt, wanneer een meting direct kan worden toegevoegd.

Onder messpunkt icon kunt u een nieuw meetpunt aan uw foto toevoegen.

Onder notizen icon kunt u notities aan uw bestand toevoegen of opvragen.

Onder rueckgaengig icon kunt u acties ongedaan maken.

Onder wiederherstellen icon kunt u ongedaan gemaakte acties herstellen.

Onder loeschen icon kunt u afzonderlijke objecten wissen.

Gemeten waarden worden opgeslagen in de telkens ingestelde meetpunten. Wanneer u de gemeten waarden aan een meetpunt heeft toegewezen, kunt u details openen door met een vinger op het meetpunt te tikken.

Ja, u heeft de mogelijkheid om gemeten waarden achteraf naar de app over te brengen. Hiervoor moet u een meetpunt in de app instellen of selecteren en vervolgens gaat u naar de galerij van de GIS 1000 C Professional. Hier selecteert u de gewenste meting en brengt deze met de knop „Opslaan” op de GIS 1000 C Professional over naar het geselecteerde meetpunt.

De gemeten oppervlaktetemperatuur wordt onafhankelijk van de geselecteerde modus getoond. De parameter „Temperatuurwaarden in schets tonen” moet hiervoor in de instellingen geactiveerd zijn.

De meetmodus moet direct op de GIS 1000 C Professional worden ingesteld. Afhankelijk van de geselecteerde modus worden de dienovereenkomstige gemeten waarden naar de app overgebracht.

 • Umgebungstemperatur icon Omgevingstemperatuur
 • Oberflächentemperatur icon Oppervlaktetemperatuur
 • relative Luftfeuchtigkeit icon Relatieve luchtvochtigheid
 • durchschnittliche Oberflächentemperatur icon Gemiddelde oppervlaktetemperatuur
 • Temperaturunterschied von Oberflächen- zu Raumtemperatur an icon Temperatuurverschil tussen oppervlakte- en kamertemperatuur (warmtebrug)
 • gewählter Emissionsgrad für diese Oberfläche icon Gekozen emissiegraad voor dit oppervlak
 • Taupunkttemperatur icon Dauwpunttemperatuur
 • Differenz der Oberflächentemperatur zur Temperatur des Taupunkts icon Verschil tussen oppervlaktetemperatuur en temperatuur van het dauwpunt

Door op het meetpunt te drukken en hierop te blijven drukken heeft u de mogelijkheid uw meetpunt te bewerken („Bewerken” – meetpunt knippert), te verplaatsen („Verplaatsen” – het meetpunt wiebelt) of te wissen („Wissen”).

b. Floor plan - gemeten waarden

De functie „Gedetailleerde plattegronden” is geschikt voor het maken van gedetailleerde plattegronden. Bovendien biedt de functie Wandaanzicht de mogelijkheid om wanden individueel aan te passen. Hoeken, deuren, ramen en stopcontacten kunnen ingevoegd en de afmetingen ervan gewijzigd worden. Ook het toevoegen van teksten en gesproken notities is hier mogelijk. Deze functie is bij uitstek geschikt voor architecten, bouwkundige ingenieurs, makelaars, elektrotechnische ingenieurs, enz.

De functie „Quick Sketch” maakt het mogelijk om een plattegrondschets te maken met hoeken van 90°. Een Quick Sketch kan worden omgezet naar een gedetailleerde plattegrond. Na het omzetten is de „Quick Sketch” gewist. Deze functie is bij uitstek geschikt voor iedereen die een snelle indruk van de plattegrond wil krijgen, zoals bijvoorbeeld tegelleggers, ruimteplanners enz.

Bij een bestaande verbinding van uw GLM met een smartphone/tablet worden de gemeten waarden automatisch in real time overgebracht. Door een object (wand of meetlijn) aan te klikken kunnen aan dit object ofwel realtime gemeten waarden door het meten met de GLM of opgeslagen gemeten waarden uit de lijst met gemeten waarden worden toegewezen.

U kunt uw gemeten waarden bekijken en gebruiken door een element te selecteren en in de invoermodus het cijferveld voor handmatige invoer naar boven te schuiven.

Er worden maximaal 50 gemeten waarden projectoverkoepelend opgeslagen.

c. Floor plan - tekenvlak en hoeken

Onder komt u in de selectiemodus. Hier kunt u door slepen en neerzetten elementen verplaatsen en de eigenschappen ervan veranderen.

In de tekenmodus kunt u lijnen, vierhoeken en polygonen (veelhoeken) tekenen.

Onder kunt u doorvoeren in de plattegrond invoegen.

Onder kunt u meetlijnen aan de plattegrond toevoegen.

Notities, foto's en To Do-lijsten kunt u onder invoegen.

Onder komt u bij het overzicht.

Bestaande plattegronden kunt u als afbeelding onder de functie importeren.

Onder kunt u acties ongedaan maken.

Onder kunt u ongedaan gemaakte acties herstellen.

Onder kunt u afzonderlijke objecten wissen.

Door aanklikken van een wand in de selectiemodus komt u in „Wandaanzicht”. Onder settings iconkunt u dan het desbetreffende element kiezen.

Onder settings icon → decimalen kunt u het aantal plaatsen na de komma instellen. De app rondt de waarden van uw GLM dienovereenkomstig af.

Ja. De app doet dat om de lay-out te behouden. Wanneer lay-out en gemeten waarden met elkaar in tegenspraak zijn, dan wordt de gemeten waarde tussen haakjes geplaatst en in blauw weergegeven. In zwart weergegeven waarden zijn door het programma berekend. Door de Lock-functies (slot-symbool) kunt u bovendien wanden blokkeren, zodat deze niet automatisch worden aangepast.

Kies de selectiemodus auswahlmodus icon om afzonderlijke objecten te verplaatsen.

Nee. Momenteel kunnen alleen afzonderlijke objecten worden verplaatst/gewist. Deze functie wordt ondersteund met een van de komende updates.

Kies de weergavemodus en druk op het midden van een wand om deze naar de gewenste positie te slepen.

Nee. Achteraf kunnen alleen wanddiktes van afzonderlijke wanden worden veranderd.

Kies in de tekenmodus auswahlmodus icon. Druk op een wand, kies „Wandaanzicht” en daarna „Kies zijde 1” (binnenzijde)/„Kies zijde 2” (buitenzijde).

Nee. De wanddikte kan projectoverkoepelend via settings icon aangepast worden. Individueel aanpassen van afzonderlijke wanden kan binnen een project worden uitgevoerd door de desbetreffende wand te selecteren.

In de tekenmodus ondersteunt de app de gangbare schaal 1:50.

Actueel worden de gangbare afbeeldingsformaten (JPEG, BMP, GIF, PNG) ondersteund.

Klik op het symbool winkel icon en vervolgens op Hoek om alle hoeken weer te geven.

Onder settings icon → "Hoek bij 90° / 45°" kunt u het vastzetten van de hoeken activeren/deactiveren.

De door u opgegeven waarde wordt in de plattegrond tussen blauwe haakjes weergegeven. Om de lay-out van het vertrek niet te veranderen, wordt geen visuele aanpassing van de hoek uitgevoerd. Of u kunt de hoeken in de plattegrond door handmatig aanpassen (slepen en neerzetten) veranderen.

De plattegronden worden automatisch opgeslagen.

Voor het exporteren kiest u Project → Klantgegevens en drukt u vervolgens op Exporteren.

U kunt uw plattegronden in PDF-formaat per e-mail verzenden.

De schaal wordt dynamisch aan het papierformaat DIN A4 aangepast.

De Power Tools Newsletter

Onmiddellijk weten wat belangrijk is

Met de newsletter voor professionals bent u altijd op de hoogte. Wat kunt u verwachten? Nieuwigheden, extra's en aanbiedingen alsook exclusieve prijzenspelen