Føringsskinnesystemer

Styreskinnesystemet gjør det mulig å utføre nøyaktige og rette kutt. Med festeelementet VEL kan skinner av ulik lengde festes sammen på en nøyaktig, stabil og rask måte. Vinkelanlegget WAN hjelper til å innrette føringsskinnen nøyaktig og vinkelrett på emnet.

Systemtilbehør

FSN 800
Produktdetaljer

Systemtilbehør

FSN VEL (festeelement)
Produktdetaljer

Systemtilbehør

FSN WAN (vinkelanlegg)
Produktdetaljer

Systemtilbehør

FSN 1100
Produktdetaljer

Systemtilbehør

FSN 1600
Produktdetaljer

Systemtilbehør

FSN 2100
Produktdetaljer

Systemtilbehør

FSN 3100
Produktdetaljer