Du visualiserer temperaturforskjeller på få sekunder, og det er enkelt å dokumentere resultatene

Varmekamera Bosch GTC 400 C Professional

Sett deg ned et par minutter, og tenk nøye igjennom det som skjer i løpet av arbeidsdagen din – alle oppgavene, utfordringene og all usikkerheten som oppstår. Hvordan ville det være å kunne gjøre det usynlige synlig? Dokumentere problemer på fargebilder som er enkle å tolke? Og deretter handle og jobbe i samsvar med bildene?
Stikkordet er: varmebilder

Fremlegg fakta.

Nye Bosch GTC 400 C Professional er den robuste og brukervennlige løsningen for visualisering av temperaturer og enkel databehandling takket være trådløs tilkoblingsmulighet og app. Det er avansert teknologi til en rimelig pris, slik at du kan dra nytte av alle fordelene med varmebilder i den daglige virksomheten.

GTC 400 C

Oversikt over fordelene ved og funksjonene til varmekameraet
GTC 400 C Professional:

1. Integrert vanlig kamera

for visning og lagring av vanlig bilde sammen med målingene dine.

2. IR-sensoren har en oppløsning

på 160 x 120 piksler for detaljerte varmebilder.

3. Fargeskjerm med størrelse på hele 3,5 tommer

gjør det lettere å se måleresultatene.

4. Micro-USB

for enkel dataoverføring til datamaskinen din – GTC Transfer Software hjelper deg med å opprette rapporter raskt.

5. Integrert trådløs sone

for rask og enkel bildeoverføring til Bosch Thermal-appen.

6. Robust og beskyttet

mot støv og vannsprut (IP 53).

7. To strømkilder

kan brukes med 12 V LI-batteripakke eller standard alkaliske batterier (AA).

Forhandlersøk

Oversikt over tekniske data:

Mål temperaturer enkelt og uten behov for direkte kontakt ved bruk av varmekameraet Bosch GTC 400 C Professional.

Bruksanvisning (PDF, 22 MB)

IR-sensorens oppløsning 160 x 120
Termisk følsomhet < 50 mK
Måleområde -10 °C … +400 °C

Produktvideo for GTC 400 C Professional

Denne produktvideoen viser deg hvor raskt fakta fører til perfekte jobber for deg. Klikk "Play" for å få en kortfattet forklaring av funksjonene til varmekameraet.

19 200 piksler for mange forskjellige bruksområder

Uansett om bedriften din driver med elektroinstallasjon, VVS eller snekkerarbeider: Med varmebilder er det enkelt å utføre målinger profesjonelt, slik at man har oversikt over forholdene helt fra starten av. Er det overbelastning på kabler? Hvor er transformatoren eller fordelingsboksen plassert i veggen? Er det lekkasje på koblinger eller varmekabler? Hvor går oppvarmingsrørene i veggen eller gulvet? Luftes radiatorene? Hva er årsaken til den irriterende trekken på kontoret? Hvordan står det egentlig til med isolasjonen?

Produkt

Bruksområder for varmekameraet GTC 400 C Professional

Beregnet brukt innen varme, ventilasjon og klimaanlegg, elektro, montering av vinduer og snekkerarbeider. Se GTC 400 C Professional i forskjellige brukseksempler.

VVS-installasjoner:

Gjør problemer om til oppgaver.
Varmekameraet Bosch GTC 400 C Professional er det ideelle verktøyet for å foreta detaljerte målinger med fotografisk analyse av eksisterende forhold og varmefordeling – slik at du kan treffe de rette beslutningene i jobben.

Det hjelper deg med å:

 • Finne lekkasje
 • Sjekke plasseringen av varmekabler
 • Sjekke fordelingsboksen for gulvvarmen, dvs. om rørene er riktig merket
 • Sjekke om radiatorer luftes
 • Lokalisere oppvarmingsrør i gulv eller vegger
 • Finne årsaken til trekk
Finne lekkasje
Sjekke om radiatorer luftes
Finne årsaken til trekk
Innvendige installasjoner:

Se. Forstå. Unngå feil.
Bruk av varmebilder er en pålitelig metode for å få en god oversikt over forholdene: Du får fakta som gjør deg i stand til å fortsette arbeidet mye mer effektivt og unngå feil.

Det hjelper deg med å:

 • Evaluere den faktiske tilstanden til isolasjon
 • Unngå feil ved boring, dvs. skade på oppvarmingsrør i gulv
 • Finne fuktflekker eller lekkasjer (fuktige områder)
Evaluere den faktiske tilstanden til isolasjon
Unngå feil ved boring, dvs. skade på oppvarmingsrør i gulv
Finne fuktflekker eller lekkasjer (fuktige områder)
Elektriske installasjoner:

En ny standard for effektivitet.
Varmebilder med Bosch GTC 400 C Professional gir deg pålitelige svar på mange av spørsmålene som dukker opp i løpet av dagen på en byggeplass.

Det hjelper deg med å:

 • Sjekke for løse kontakter i koblingsskap
 • Sjekke elektriske komponenter, for eksempel kretskort i elektroniske enheter
 • Sjekke sikringer og kontaktorer
 • Sjekke for skader og overbelastning på kabler
Sjekke elektriske komponenter, for eksempel kretskort i elektroniske enheter
Sjekke sikringer og kontaktorer
Sjekke for skader og overbelastning på kabler
Sjekke vinduer og dører:

Finn svake punkter umiddelbart.
Termografi er et godt verktøy for å evaluere forholdene på arbeidsstedet raskt og riktig – slik at du kan iverksette de rette tiltakene.

Det hjelper deg med å:

 • Kontrollere isolasjonen rundt vinduer, dører og skodder
 • Finne kilder til trekk
 • Finne ut nøyaktig hvor vann trenger inn og for eksempel finne lekkasje på isolasjon i kjelleren
Kontrollere isolasjonen rundt vinduer, dører og skodder
Finne kilder til trekk
Finne ut nøyaktig hvor vann trenger inn og for eksempel finne lekkasje på isolasjon i kjelleren

Videoer med brukseksempler for varmekameraet GTC 400 C Professional

I denne videoen viser vår instruktør hvordan Bosch GTC 400 C Professional kan gjøre arbeidsdagen lettere for deg.

Du visualiserer temperaturforskjeller på få sekunder, og det er enkelt å dokumentere resultatene

Last ned Bosch Thermal-appen

Lagre og overføre målte verdier
Overfør varmebildet ditt trådløst til Bosch Thermal-appen. Vis det til kunden på en større skjerm, marker bestemte områder på bildet eller sett inn kommentarer, og del varmebildet via e-post .

Koble GTC 400 C Professional trådløst til Bosch Thermal-appen. Bildene du har tatt og de målte verdiene kan lagres og videresendes, slik at du kan gjøre avtaler og iverksette tiltak.

Last ned din gratisversjon av Bosch Thermal-appen.

Apple-logo Google-logo

GTC Transfer Software for
GTC 400 C Professional

Enkel overføring og behandling av dataene dine

Overfør dataene og bildene dine til datamaskinen på kontoret eller hjemme via USB – for dokumentering, videre planlegging eller for å lage nøyaktige tilbud til kundene dine.

Last ned GTC Transfer Software gratis

Systemkrav: Windows 7,8,10

Support

Jobb mer effektivt.

Med varmekameraet Bosch GTC 400 C Professional får du fakta som styrker virksomheten og bidrar til mer effektivt arbeid – med færre feilkilder. Høres ikke det bra ut?

Kort fortalt gir GTC 400 C Professional disse fordelene for deg og virksomheten din:

 • Intuitiv betjening, enkelt å forstå – åpner for enda mer fagmessig arbeid.
 • Det bidrar til bedre oversikt, slik at du kan styrke kundenes tillit til deg – en stor fordel når det gjelder å styrke kundelojaliteten og innhente nye kunder.
 • Gjør problemer til oppgaver: Visualiseringen med varmebilder gjør kommunikasjonen med kundene lettere. Du kan f.eks. umiddelbart vise dem hva problemet er og hva som må gjøres – fordi varmebildet sier mer enn ord.
 • Gir verdifull støtte før jobben starter: Rask måling og varmebilder hjelper deg med å unngå feil og finne kilder til potensielle raskere.
 • Enkel dokumentering av målte resultater med trådløs tilkobling via Bosch Thermal-appen – du kan dele bildene med kunder og kollegaer på stedet via smarttelefon og nettbrett, eller via PC hjemmefra med GTC Transfer Software. Vanlig bilde gir bedre oversikt.

Vanlige spørsmål om GTC 400 C Professional

Verktøyet måler overflatetemperaturen til objekter og viser den som et varmebilde. Dette gir en klar og enkel oversikt over varmefordeling og temperaturforskjeller.
Bildet nedenfor viser kameraets synsfelt, slik at du kan beregne størrelsen på måleområdet (x og y) fra en bestemt avstand (z).

I prinsippet fungerer den termiske oppløsningen på samme måte som et vanlig kamera, dvs. at vi kan måle 160 piksler horisontalt og 120 piksler vertikalt. Det gir 19 200 målte piksler totalt, og hver av disse inneholder en temperaturverdi. Disse målte pikslene settes sammen til et varmebilde som vises på skjermen.

Jo mindre, desto bedre er det som gjelder for termisk følsomhet. Denne verdien angir temperaturforskjellene som kan måles mellom piksler. < 50 mK betyr at temperaturforskjeller på < 0,05 °C kan måles med GTC 400 C Professional. Verktøyet tillater derfor svært må avvik i temperaturen som skal måles.

Målingen starter umiddelbart etter at verktøyet har blitt slått på.

Hvis du ønsker å ta et stillbilde eller å fryse bildet, trykker du ganske enkelt på utløseren for å se på bildet i fred og ro. For å fortsette målingen trykker du på utløseren igjen.

Hvis du ønsker å lagre bildet på verkøyet, trykker du på -knappen. Dette er mulig både under målingen og mens du ser på et stillbilde eller fryst bilde.

Jo nærmere måleobjektet verktøyet er, desto mer nøyaktig blir målingen. Hvis avstanden er relativt stor, kan måleresultatene bli mer unøyaktige, fordi for eksempel høy luftfuktighet kan virke inn på resultatet.

Varmebildekameraet viser deg temperaturforskjellene. Jo større temperaturavvik, desto mer synlig blir det på varmebildet. Hvis du for eksempel ønsker at oppvarmingsrør i et gulvvarmesystem skal vises, lønner det seg å slå av systemet, la gulvet avkjøles og deretter slå det på igjen med den høyeste innstillingen. Da blir oppvarmingsrørene lettere å se.

Takket være det innebygde kameraet for vanlige bilder lagres også et vanlig bilde (…Y.jpg) for hvert varmebilde (…X.jpg). Dette gjør det lettere for deg å identifisere eventuelle objekter som er uklare på varmebildet.

Også de ubehandlede temperaturdataene lagres i det vanlige bildet. En temperaturverdi er lagret i hver piksel, og hvis du ønsker det, kan du enkelt redigere de vanlige bildene (…Y.jpg) i din gratisversjon av programmet GTC Transfer Software. Det er også ukomplisert å opprette en vurdering eller rapport. Du finner programvaren her.

For optimalt resultat konfigurerer du verktøyet ved å velge materialet du måler (emisjonsfaktoren). Det er en valgliste med de fleste vanlige materialer og materialenes emisjonsfaktor på GTC 400 C. Det er imidlertid også mulig å oppgi brukerdefinerte verdier. Du finner også en oversikt over forskjellige materialer i bruksanvisningen

Et varmebildekamera som GTC 400 C kan brukes til å måle temperaturfordelingen på et relativt stort område. Tusenvis av målepunkter kompileres i et bilde for å gi en rask oversikt over kritiske steder. Dette gjør det for eksempel lettere å identifisere problemer raskt på steder der temperaturforskjeller må lokaliseres.

Ved punktmåling med GIS 1000 C Professional måles overflatetemperaturen på et lite område nøyaktig. Om nødvendig kan også den relative luftfuktigheten og omgivelsestemperaturen måles (avhengig av oppgaven). GIS 1000 C Professional egner seg dermed for nøyaktige punktmålinger. Det gir hjelp ved detaljert analyse av små områder og lokaliserte målinger.

Ja, alle versjonene har et slikt sertifikat i bruksanvisningen. Det bekrefter at verktøyet er samsvar med spesifikasjonene i bruksanvisningen.

Jeg tror ikke verktøyet mitt fungerer som det skal. Kan det kalibreres på nytt? Bosch servicesenter.

Ja. Du kan kontakte et serviceverksted og be om kalibrering, og du vil motta et kalibreringssertifikat som bevis. Kontakt nærmeste Bosch servicesenter for å finne ut om denne tjenesten tilbys der du bor.

Vanlige spørsmål om Bosch Thermal GTC, forts.

Du kan laste ned Bosch Thermal-appen i Apple App Store og Google Play Store.

Appen er bare tilgjengelig for Android- og iOS-nettbrett og -smarttelefoner. Andre operativsystemer støttes ikke. Støttede Android-enheter: Bluetooth®-kompatible smarttelefoner og nettbrett fra Android 4.3. Støttede iOS-enheter: iPhone (4S eller høyere), iPad (3. generasjon eller høyere), iPad Air (1. generasjon eller høyere), iPad mini (1. generasjon eller høyere).

Prosjektene lagres på smarttelefonen/nettbrettet de ble opprettet på, og kan ikke overføres til andre enheter.

Ja, dataene dine beholdes ved programvareoppdatering.

Lagret innhold beholdes alltid. For sikkerhets skyld bør du likevel lagre prosjektene på PC-en før oppdateringen ved å «dele» dem og sende dem som PDF- eller Excel-fil til e-postadressen din.

I Innstillinger → Språk kan du kontrollere hvilke språk appen er tilgjengelig på.

Eksportmodus-ikon Eksport

Ikon for modus innstillinger Innstillinger

Ikon for modus opprette Bluetooth®-forbindelse Opprette Bluetooth®-forbindelse

For å opprette forbindelse mellom varmebildekameraet og smarttelefonen eller nettbrettet må du aktivere WLAN-forbindelsen (trådløst lokalt nettverk) på begge enhetene. WLAN-funksjonen på GTC 400 C Professional kan aktiveres via kameraets verktøyinnstillinger. Når WLAN er aktivert på varmebildekameraet, vises tilkoblingsnøkkelen nederst på skjermen til verktøyet. Kontroller at WLAN er aktivert på smarttelefonen eller nettbrettet. Åpne varmebildefunksjonen i Bosch Thermal, og berør WLAN-symbolet i appen for å opprette forbindelse mellom de to enhetene. Deretter følger du instruksjonene i appen.

Bildene kan overføres til en PC via GTC 400 C Professionals micro-USB-inngang og vises på PC-en. For Windows-operativsystemer (Windows 7, Windows 8, Windows 10) tilbyr vi også gratisprogrammet GTC Transfer Software. Med dette kan du redigere og dokumentere de lagrede varmebildene dine. Programvaren kan lastes ned her

Nei. Du kan bare bruke ett varmebildekamera med appen om gangen.

Avhengig av omgivelsesforholdene (hindringer, luftfuktighet, radioforstyrrelser osv.) kan forbindelsen mellom smarttelefonen/nettbrettet og varmebildekameraet opprettholdes helt til en avstand på opptil 50 meter.

Hvis verktøyet har vært koblet til smarttelefonen eller nettbrettet tidligere, kobles de to enhetene automatisk til hverandre når trådløst lokalt nettverk (WLAN) er aktivert på begge enhetene, enhetene befinner seg innenfor rekkevidden og smarttelefonen eller nettbrettet ikke er koblet til et annet trådløst lokalt nettverk.

Først oppretter du WLAN-forbindelse mellom Bosch Thermal og GTC 400 C Professional (se "Hvordan oppretter jeg forbindelse mellom GTC 400 C Professional og smarttelefonen eller nettbrettet?"). Deretter berører du "+" i varmebildefunksjonen for å importere et varmebilde fra GTC 400 C Professional.

Med Pendellås-ikon kan du velge objekter i varmebildet (f.eks. notiser, markeringer) som du ønsker å endre eller slette.
Med Markør-ikon kan du velge objekter i varmebildet (f.eks. notiser, markeringer) som du ønsker å endre eller slette.

Med Mottakermodus-ikon kan du legge til notiser og oppgaver i varmebildet og legge til tekstetiketter direkte på bildet.

Med Selvnivelleringsområde-ikon kan du angre handlinger.

Med Selvnivelleringsområde-ikon kan du gjøre angrede handlinger på nytt.

Med Selvnivelleringsområde-ikon kan du slette valgte objekter.

Hvis følgende funksjoner er aktivert for bildetaking på GTC 400 C Professional, vises de også i appen.

Pendellås-ikon Varmt punkt: Det varmeste punktet på varmebildet markeres automatisk av et rødt trådkors.

Mottakermodus-ikon Kaldt punkt: Det kaldeste punktet på varmebildet markeres automatisk av et rødt trådkors.

Mottakermodus-ikon Trådkors med temperaturvisning: Trådkorset vises i midten av varmebildet, og viser den målte temperaturen på dette punktet.

Selvnivelleringsområde-ikon Emisjonsfaktor: Angi hvor mye infrarød stråling objektet avgir sammenlignet med en ideell varmestrålingskilde (svart legeme, emisjonsfaktor = 1).

Selvnivelleringsområde-ikon Reflektert temperatur: Den reflekterte temperaturen er varmestrålingen som ikke utstråles av selve objektet. Denne tilsvarer vanligvis omgivelsestemperaturen.