Sager

Riktig sag uansett hva du skal sage: Enten om du skal sage lengdesnitt, skråsnitt eller krappe kurver, eller om du trenger en sag for kraftig kapping – Bosch sagene gir alltid gode resultater.

Du kan også være interessert i