Bosch garanti

Vårt serviceløfte for profesjonelle elektroverktøy


Forleng garantien for elektroverktøy.
Benytt vår Premium Service på batterier.

Profesjonelle Bosch elektroverktøy, lithium-ion-batterier og tilhørende ladere oppfyller de aller strengeste kvalitetskravene. Derfor tilbyr vi deg en enestående servicepakke. Til og med gratis.

  • 3 års garanti for elektroverktøy. Garantien gjelder alle profesjonelle blå elektroverktøy og måleverktøy fra Bosch. Den gjelder ikke høyfrekvensverktøy, trykkluftverktøy eller batteridrevne skrumaskiner til industribruk og heller ikke medfølgende tilbehør, batterier eller ladere.
    Du finner mer informasjon i garantibetingelsene.

  • 2 års Premium Service på batterier og ladere. Dette gjelder for alle profesjonelle blå Bosch lithium-ion-batterier med ladere. Dersom det i løpet av Premium Service-perioden for batteriene oppstår mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil eller slitasje på et registrert batteri eller lader, vil Bosch erstatte batteriet eller laderen (eventuelt også med en etterfølgende modell). Utskiftede batterier og ladere blir da Boschs eiendom.
    Du finner mer informasjon i betingelsene for deltakelse.

Det eneste du må gjøre, er å registrere verktøyet, lithium-ion-batteriet eller laderen på Internett innen fire uker etter kjøpet. Garanti- og servicetiden begynner å løpe fra kjøpsdato. Du finner mer informasjon i garantibetingelsene og betingelsene for deltakelse.

For å kunne registrere deg må du først logge deg inn som bruker. På din personlige registreringsside kan du deretter registrere ditt elektroverktøy for 3 års garanti og lithium-ion-batteriet eller laderen for to års Premium Service. Deretter mottar du en garanti- eller servicebekreftelse som du kan skrive ut eller lagre som PDF-dokument. I tillegg har du muligheten til å administrere dine personopplysninger.

Garanti-/servicebekreftelsene er alltid knyttet til produktet. Dette betyr følgende: Hvert kjøpte produkt (elektroverktøy, lithium-ion-batteri og lader ) må registreres hver for seg. I garanti-/servicesaker viser du frem bekreftelsen og kjøpsbeviset eller sender produktet direkte til oss. Dataene på bekreftelsen og kjøpsbeviset må stemme overens. I garanti-/servicetiden kan du selvsagt benytte vår henteservice gratis. Reparasjonsservice

Betingelser for 3 års garanti:

Her kan du laste ned våre garantibetingelser som PDF.

Last ned PDF
2 års Premium Service for batterier.

Her kan du laste ned våre servicebetingelser som PDF.

Last ned PDF

Forleng garantien for elektroverktøy.
Benytt Premium Service for batterier.

Registrer deg nå.

Bosch garanti

Forleng garantien for elektroverktøy.
Benytt Premium Service for batterier.

Registrer deg nå.

Til toppen av siden

KOLOFON | Presse
Bosch-gruppen verden rundt | Jobber og karriere | Forskning og utvikling | Innkjøp og logistikk | Kvalitet

© Robert Bosch GmbH