Tilbehør til eksenterslipere

Til eksenterslipere

Standardslipeoppgaver

Produktdetaljer

Til eksenterslipere

Middels grov til grov sliping

Produktdetaljer

For planslipere

Kan brukes på mange forskjellige maskiner

Produktdetaljer

For planslipere

Sliping av konturer og krumme overflater

Produktdetaljer

Til Bosch planslipere

Avsluttende finsliping

Produktdetaljer

Til Bosch planslipere

Reserveslipesåle for standardoppgaver

Produktdetaljer

Til deltaslipere fra Bosch

Slipeoppgaver

Produktdetaljer

Til deltaslipere

Ekstra lamellslipeforsats

Produktdetaljer

Til deltaslipere

Reserveskive

Produktdetaljer

Til Bosch planslipere

Sliping av smale, vinklede flater

Produktdetaljer

Til Bosch planslipere

Lameller og vanskelig tilgjengelige steder

Produktdetaljer

For Bosch slipefinger

Sliping i smale mellomrom

Produktdetaljer

Til deltaslipere fra Bosch

Sliping i smale mellomrom

Produktdetaljer

Til deltaslipere fra Bosch

Sliping i smale mellomrom

Produktdetaljer

Til deltaslipere fra Bosch

Mellomlag for sliping av konturer og krumme overflater

Produktdetaljer

Til Bosch eksenterslipere

Med skruer og sekskantet sokkelnøkkel

Produktdetaljer

Til eksenterslipere

Sikkerhet og komfort under arbeidet

Produktdetaljer

Til eksenterslipere

Polering eller sliping av konturer og krumme overflater

Produktdetaljer