Dłuta

O 30% dłuższy okres eksploatacji

Precyzyjna praca w betonie bez przerw i bez zakleszczania się

Opisy produktu

z ogranicznikiem obrotu

Standardowe dłutowanie w betonie i cegle podczas różnych prac renowacyjnych

Opisy produktu

bez ogranicznika obrotu

Standardowe dłutowanie w betonie i cegle podczas różnych prac renowacyjnych

Opisy produktu

O 30% dłuższy okres eksploatacji

Precyzyjna praca w betonie bez zakleszczania się

Opisy produktu

Standardowe dłutowanie w betonie i cegle podczas różnych prac renowacyjnych

Opisy produktu

Szybkie usuwanie kamienia i zaprawy

Opisy produktu

Standardowe dłutowanie w betonie i cegle podczas różnych prac renowacyjnych

Opisy produktu

Czyste i szybkie usuwanie płytek ściennych i podłogowych

Opisy produktu

Do usuwania zaprawy spomiędzy cegieł

Opisy produktu

Do renowacji i remontów

Opisy produktu

Standardowe dłutowanie w betonie i cegle podczas różnych prac renowacyjnych

Opisy produktu

Łatwe żłobienie wąskich kanałów w betonie i cegle

Opisy produktu

Łatwe żłobienie wąskich kanałów o różnej głębokości w betonie i cegle

Opisy produktu

Łatwe usuwanie zaprawy i wyjątkowa trwałość

Opisy produktu

Szybkie dłutowanie w miękkim drewnie

Opisy produktu

Produkt przeznaczony do użytku z elektronarzędziami

Łatwe wbijanie gwoździ w drewno i glebę

Opisy produktu

Do renowacji i remontów

Opisy produktu

Precyzyjna praca w betonie bez przerw i bez zakleszczania się

Opisy produktu

Precyzyjna praca w betonie bez zakleszczania się

Opisy produktu

Standardowe dłutowanie w betonie i cegle podczas różnych prac rozbiórkowych

Opisy produktu

Szybkie usuwanie kamienia i zaprawy

Opisy produktu

Łatwe usuwanie zaprawy i wyjątkowa trwałość

Opisy produktu

Dłutowanie w betonie i cegle podczas różnych prac rozbiórkowych

Opisy produktu

Funkcja samoostrzenia się

Czyste i szybkie usuwanie płytek ściennych i podłogowych

Opisy produktu

Standardowe usuwanie płytek ściennych i podłogowych

Opisy produktu

Standardowe dłutowanie w betonie i cegle podczas różnych prac rozbiórkowych

Opisy produktu

Łatwe żłobienie wąskich kanałów w betonie

Opisy produktu

Łatwe żłobienie wąskich kanałów w cegle

Opisy produktu

Łatwe żłobienie wąskich kanałów o różnej głębokości w betonie i cegle

Opisy produktu

Łatwe usuwanie zaprawy

Opisy produktu

Łatwe spulchnianie zbitej ziemi

Opisy produktu

Kruszenie wybranych fragmentów nawierzchni drogowej

Opisy produktu

Produkt przeznaczony do użytku z elektronarzędziami

Wkręcanie uziomów przy piorunochronach i kotwach namiotów

Opisy produktu

Ubijanie zasypki i żwiru

Opisy produktu

Groszkowanie kamienia, betonu i asfaltu

Opisy produktu

Stożkowy uchwyt narzędziowy do ubijaków i groszkowników

Opisy produktu

Z 22 mm sześciokątnym trzpieniem

Duża i stała szybkość usuwania materiału bez przerw w pracy

Opisy produktu

Z 22 mm sześciokątnym trzpieniem

Precyzyjna praca w betonie bez zakleszczania się

Opisy produktu

Z 22 mm sześciokątnym trzpieniem

Szybkie usuwanie kamienia i zaprawy

Opisy produktu

Z 22 mm sześciokątnym trzpieniem

Łatwe spulchnianie zbitej ziemi

Opisy produktu

Z 22 mm sześciokątnym trzpieniem

Wkręcanie uziomów przy piorunochronach i kotwach namiotów

Opisy produktu

Z 22 mm sześciokątnym trzpieniem

Stożkowe uchwyty narzędziowe do ubijaków

Opisy produktu

Z 19 mm sześciokątnym trzpieniem

Szpiczasta końcówka zapewnia precyzję prac w betonie

Opisy produktu

Z 19 mm sześciokątnym trzpieniem

Standardowe dłutowanie w betonie i cegle podczas różnych prac rozbiórkowych

Opisy produktu

Z 19 mm sześciokątnym trzpieniem

Standardowe dłutowanie w betonie i cegle podczas różnych prac rozbiórkowych

Opisy produktu

Z 19 mm sześciokątnym trzpieniem

Standardowe dłutowanie w betonie i cegle podczas różnych prac rozbiórkowych

Opisy produktu

Z 28 mm sześciokątnym trzpieniem

Duża i stała szybkość usuwania materiału bez przerw w pracy

Opisy produktu

Z 28 mm sześciokątnym trzpieniem

Szpiczasta końcówka zapewnia precyzję prac w betonie

Opisy produktu

Standardowe dłutowanie w betonie i cegle podczas różnych prac rozbiórkowych

Opisy produktu

Standardowe dłutowanie w betonie i cegle podczas różnych prac rozbiórkowych

Opisy produktu

Z 28 mm sześciokątnym trzpieniem

Kruszenie wybranych fragmentów nawierzchni drogowej

Opisy produktu

Z 28 mm sześciokątnym trzpieniem

Standardowe dłutowanie w kamieniu i zaprawie podczas różnych prac rozbiórkowych

Opisy produktu

Z 28 mm sześciokątnym trzpieniem

Wkręcanie uziomów przy piorunochronach i kotwach namiotów

Opisy produktu

Z 28 mm sześciokątnym trzpieniem

Stożkowe uchwyty narzędziowe do ubijaków

Opisy produktu