Listovi ubodne testere

Rastojanje zubaca: 3,5 – 5 mm progresivno, Dužina testere: 132 mm

Izuzetno otporan za brze rezove u debelom i tankom drvetu sa metalom

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,8 mm XC, Dužina testere: 92 mm

Veoma izdržljiv za izuzetno čiste rezove u abrazivnim tvrdim plastikama

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2,2 mm, Dužina lista testere: 92 mm

Veoma izdržljiv za čiste rezove u abrazivnim plastičnim kompozitima

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 3,3 mm, Dužina lista testere: 117 mm

Veoma izdržljiv za čiste rezove u abrazivnim plastičnim kompozitima

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,1 mm, Dužina lista testere: 83 mm

Veoma izdržljiv za rezove u nerđajućem čeliku

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,4 mm, Dužina lista testere: 83 mm

Veoma izdržljiv za rezove u nerđajućem čeliku

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 4,3 mm, Dužina lista testere: 100 mm

Vrlo izdržljiv za rezove u vlaknastom materijalu i gipsu

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 4,3 mm, Dužina lista testere: 132 mm

Vrlo izdržljiv za rezove u vlaknastom materijalu i gipsu

Opisi proizvoda

Karbidna granulacija K30, Dužina lista: 83 mm

Veoma izdržljiv za rezove u keramici

Opisi proizvoda

Karbidna granulacija K50, Dužina lista: 83 mm

Veoma izdržljiv za čiste rezove u keramici

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,9 – 2,3 mm progresivno, Dužina lista testere: 92 mm

Seče meko drvo i neabrazivne materijale za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2 mm, Dužina lista testere: 83 mm

Krivolinijsko sečenje mekog drveta i neabrazivnih materijala za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 3 mm, Dužina lista testere: 100 mm

Seče meko drvo i neabrazivne materijale za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 4 – 5,2 mm progresivno, Dužina lista testere: 100 mm

Brzo seče meko drvo i neabrazivne materijale za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 4 – 5,2 mm progresivno, Dužina lista testere: 100 mm

Brzi krivol. rezovi u mekom drvetu i neabrazivnim materijalima za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: mm, Dužina lista testere: 152 mm

Brzo seče meko drvo i neabrazivne materijale za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 4 mm, Dužina lista testere: 180 mm

Brzo seče meko drvo i neabrazivne materijale za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2,7 mm progresivno, Dužina lista testere: 100 mm

Čisti rezovi u mekom drvetu i neabrazivnim materijalima za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2,5 mm obrnuto, Dužina lista testere: 100 mm

Čisti rezovi u mekom drvetu, neabrazivnim materijalima za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,4 mm, Dužina lista testere: 83 mm

Čisto krivolinijsko sečenje mekog drveta i neabrazivnih mater. za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 4 – 5,2 mm progresivno, Dužina lista testere: 100 mm

Čisti rezovi u mekom drvetu i neabrazivnim materijalima za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 3 mm, Dužina lista testere: 117 mm

Čisti rezovi u mekom drvetu, neabrazivnim materijalima za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2,2 mm XC, Dužina lista testere: 117 mm

Veoma čisti rezovi u mekom drvetu i neabrazivnim materijalima za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2,2 mm XC, Dužina lista testere: 117 mm

Veoma čisto krivol. sečenje mekog drveta i neabrazivnih mater. za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2,2 mm XC, Dužina lista testere: 117 mm

Precizni, veoma čisti rezovi u mekom drvetu i neabr. mater. za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 4 mm, Dužina lista testere: 100 mm

Brzi, precizni rezovi u mekom drvetu i neabrazivnim mater. za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 4 mm, Dužina lista testere: 152 mm

Brzi, precizni rezovi u mekom drvetu i neabrazivnim mater. za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 4 mm, Dužina lista testere: 250 mm

Precizni, brzi rezovi u mekom drvetu i neabrazivnim mater. za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2,5 mm, Dužina lista testere: 117 mm

Precizni, čisti rezovi u mekom drvetu i neabrazivnim mater. za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2 – 3 mm progresivno, Dužina lista testere: 117 mm

Čisti rezovi u debelom i tankom mekom drvetu i neabr. mater. za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 4 mm, Dužina lista testere: 152 mm

Brzi rezovi u tvrdom drvetu i abrazivnim materijalima za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,4 mm, Dužina lista testere: 83 mm

Čisti krivolinijski rezovi u tvrdom drvetu i abrazivnim mater. za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,7 mm, Dužina lista testere: 100 mm

Čisti rezovi u tvrdom drvetu i abrazivnim materijalima za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2,7 mm progresivno, Dužina lista testere: 100 mm

Čisti rezovi u tvrdom drvetu i abrazivnim materijalima za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2,5 mm obrnuto, Dužina lista testere: 100 mm

Čisti rezovi u tvrdom drvetu i abrazivnim materijalima za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 3 mm, Dužina lista testere: 117 mm

Čisti rezovi u tvrdom drvetu i abrazivnim materijalima za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2,2 mm XC, Dužina lista testere: 117 mm

Veoma čisti rezovi u tvrdom drvetu i abrazivnim materijalima za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2,2 mm XC, Dužina lista testere: 117 mm

Veoma čisti krivol. rezovi u tvrdom drvetu i abraz. mater. za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2,2 mm XC, Dužina lista testere: 117 mm

Precizni, veoma čisti rezovi u tvrdom drvetu i abraz. mater. za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,7 mm, Dužina lista testere: 83 mm

Čisti rezovi u tvrdom drvetu i abrazivnim materijalima za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,4 mm, Dužina lista testere: 83 mm

Čisti krivolinijski rezovi u tvrdom drvetu i abrazivnim mater. za obradu drveta

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2,4 – 5 mm progresivno, Dužina lista testere: 132 mm

Brzi rezovi u debelom i tankom drvetu sa materijalima od metala

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 0,7 mm, Dužina lista testere: 92 mm

Rezovi u tvrdom limu

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,1 – 1,5 mm progresivno, Dužina lista testere: 92 mm

Rezovi u tvrdom limu

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,1 – 1,5 mm progresivno, Dužina lista testere: 92 mm

Krivolinijski rezovi u tvrdom limu

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,2 mm, Dužina lista testere: 132 mm

Rezovi u metalnim cevima i profilima

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,9 – 2,3 mm progresivno, Dužina lista testere: 92 mm

Rezovi u tvrdom limu

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2 mm, Dužina lista testere: 132 mm

Rezovi u metalnim cevima i profilima

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,1 – 1,5 mm progresivno, Dužina lista testere: 92 mm

Otporan na lomljenje u perforiranom limu

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,1 mm, Dužina lista testere: 132 mm

Otporan na lomljenje u metalnim cevima i profilima

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,5 mm, Dužina lista testere: 83 mm

Krivolinijski rezovi otporni na lomljenje u perforiranom limu

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,9 – 2,3 mm progresivno, Dužina lista testere: 92 mm

Otporan na lomljenje u perforiranom limu

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,8 mm, Dužina lista testere: 132 mm

Otporan na lomljenje u metalnim cevima i profilima

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 0,8 mm, Dužina lista testere: 92 mm

Brzi rezovi u perforiranom limu

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,2 mm, Dužina lista testere: 92 mm

Brzi rezovi u perforiranom limu

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2 mm, Dužina lista testere: 92 mm

Brzi rezovi u perforiranom limu

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 1,2 mm, Dužina lista testere: 92 mm

Brzi rezovi u metalnim cevima i profilima

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2,0 mm, Dužina lista testere: 92 mm

Brzi rezovi u metalnim cevima i profilima

Opisi proizvoda

Rastojanje zubaca: 2,0 mm, Dužina lista testere: 180 mm

Otporan na lom. u metal. sendvič panelu