GIS 1000 C Professional

Jednostavno merenje i precizno dokumentovanje temperatura i vlažnosti vazduha


Stvoren za primenu u zanatlijskom okruženju i u industriji. Zahvaljujući integrisanoj kameri, izmerene vrednosti se prikazuju direktno na odgovarajućoj slici. Pored toga, postoji mogućnost da se vrednosti prebace na pametni telefon, tablet računar ili PC.

Traženje trgovaca

Video o proizvodu

Funkcije termodetektora objašnjene u kompaktnom obliku

Područja primene termodetektora GIS 1000 C Professional

Stvoren je za primenu u zanatlijskim područjima kao što su instalacija grejanja, ventilacije i klime, sanitarne instalacije, elektrika, izgradnja zidova i podova ili u industriji. Pogledaj GIS 1000 C Professional u svojim različitim područjima primene

Prednosti i funkcije na jedan pogled

Sa termodetektorom GIS 1000 C Professional meri temperature površina između -40 °C i +1000 °C – jednostavno bez kontakta.

 • Integrisana kamera za neposrednu dokumentaciju mernih rezultata na slici
 • Povezanost - putem Bluetooth-a® moguće je prebaciti izmerene vrednosti na pametni telefon na licu mesta, te ih zatim poslati elektronskom poštom
 • Brzo aklimatizujući senzor za precizno merenje okolne temperature i relativne vlažnosti vazduha
 • Jednostavna površina za korišćenje za intuitivno upravljanje
 • Dual power source: moguć je rad sa 10,8 V-LI akumulatorom kao i sa standardnim alkalnim baterijama
 • Jako LED svetlo za bolje snimke kamere pod nepogodnim svetlosnim uslovima

Tehnički podaci u pregledu

Sa termodetektorom Bosch GIS 1000 C Professional meri temperature između -40 °C i +1000 °C – jednostavno bez kontakta

Uputstvo za upotrebu (PDF, 38 MB)

Merno područje -40 °C … +1000 °C
Tačnost merenja IR ±1,0 °C
Optika (proporcija
rastojanje: tačka merenja)
50:1
Rezolucija 0,1 °C
Tačnost merenja relativne
vlažnosti vazduha
± 2%
Dioda lasera Klasa lasera 2, 635 nm
Napajanje strujom i
vreme rada
10,8 V LI (5h) /
4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3h)
Memorija slika (broj slika) >200
Tip memorije Ugrađena memorija
Format datoteke JPEG

Kupi GIS 1000 C Professional

Naruči GIS 1000 C Professional i uveri se u svestrana područja primene ovog uređaja.

Traženje trgovaca

Česta pitanja GIS 1000 C Professional

Meri se uvek okrugla površina koja se nalazi unutar dve laserske tačke. Prosečna temperatura unutar ove površine prikazuje se na displeju kao izmerena vrednosti. Pored površinske temperature, uređaj može da meri i relativnu vlažnost vazduha i okolnu temperaturu.

Što je manje rastojanje od mernog predmeta to je preciznije merenje. Kod većeg rastojanja merni rezultati mogu postati neprecizni, npr. usled velike vlažnosti vazduha koja može da utiče na rezultat merenja.

Da bi postigao(la) najbolji rezultat, podesi uređaj na materijal koji želiš da meriš (emisivnost). Najčešće korišćeni materijali već su podešeni u uređaju GIS 1000 C Professional. Moguće je međutim i upisati vrednosti po definiciji korisnika.

Kod zahtevnih uslova merenja (npr. merenje unutar uređaja za ventilaciju) moguće je priključiti i spoljni merni senzor. Uređaj raspolaže priključkom tipa K. Kada priključiš senzor, uređaj ga prepoznaje i vrednost senzora se prikazuje na displeju.

Mali senzor koji se nalazi između okidača i otvora za infracrveno merenje precizno meri relativnu vlažnost vazduha i okolnu temperaturu. Izmerene vrednosti mogu da se koriste za različite primene:

 • Režim za toplotne mostove: u ovom načinu rada upoređuje se izmerena temperatura površine i okolna temperatura, kako bi se ne primer pronašla nedovoljna izolacija. Rezultat se prikazuje na skali u boji koja pomaže korisniku pri interpretaciji rezultata
 • Režim temperature tačke rose: sa okolnom temperaturom i vlažnošću vazduha uređaj može izračunati temperaturu tačke rose. Ako se izmerena temperatura površine približava ovoj vrednosti, uređaj prikazuje stanje na interpretacionoj skali.

Merenje počinje kada pritisneš okidač i prestaje u trenutku kada pustiš prekidač.

Sa kamerom toplote meri se raspodela temperature na većoj površini. Hiljade mernih tačaka sastavljaju se u sliku, te time nude brz pregled kritičnih mesta. Kamera toplote pomaže na primer kod brzog identifikovanja problema kod površina na kojima se treba pronaći razlike u temperaturi.

Kod tačkastog merenja sa uređajem GIS 1000 C Professional tačno se meri površinska temperatura malog područja. Pored toga se može (zavisno od primene i potrebe) izmeriti i relativna vlažnost vazduha i okolna temperatura. GIS 1000 C Professional je time prikladan za precizna i svestrana merenja. Pomaže kod detaljne analize malih površina i tačkastih merenja.

Opis: radi se o omeru rastojanja mernog uređaja od mernog objekta i prečnika mernog područja.

Svojstva: što je korisnik sa uređajem bliži mernom objektu to je manje merno područje i preciznije merenje.

Sa većim rastojanjem od mernog objekta povećava se i merena površina (konusni princip merenja), šta znači da se prikazana temperatura izračunava za veću površinu.

Primedba: da bi postigli precizne rezultate merenja, veličina mernog objekta mora da bude najmanje tolika koliko je rastojanje između dve laserske tačke.

faq

Da, svaka verzija poseduje takav sertifikat u uputstvu za upotrebu, a sertifikat potvrđuje da uređaj radi unutar specifikacija navedenih u uputstvu za upotrebu.

Da, uređaj se može servisirati i ponovno kalibrisati u servisnom centru, tako da je opet spreman za rad unutar granica zadanih specifikacija. Kao dokaz korisnik dobija sertifikat o kalibraciji. Da bi saznao(la) da li postoji takva usluga i u tvojoj regiji, obrati se lokalnom Bosch servisnom centru.

Da, korisnik može da se obrati servisnom centru i zatraži kalibrisanje. Kao dokaz korisnik dobija sertifikat o kalibraciji. Da bi saznao(la) da li postoji takva usluga i u tvojoj regiji, obrati se lokalnom Bosch servisnom centru.

Aplikaciju Measuring Master možeš da preuzmeš u Apple App Store-u i u Google Play Store-u.

Aplikacija postoji samo za Android i iOS tablete i pametne telefone. Ne podržavaju se drugi sistemi. Podržani Android uređaji: pametni telefoni i tablet računari snabdeveni Bluetooth®-om od Android 4.3. Podržani iOS uređaji: iPhone (od 4s), iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Projekti se spremaju na pametnom telefonu / tablet računaru na kojemu su izrađeni, te ne mogu da se preuzmu na druge uređaje.

Da, tvoji podaci ostaju sačuvani i kod aktuelizacije softvera.

Spremljeni sadržaji ostaju principijelno spremljeni u memoriji. Za svaku sigurnost treba da spremiš izmerene vrednosti na laptop ili PC pre ažuriranja verzije, da bi ih „delio“ i prosledio na adresu e-maila u obliku PDF ili Excel fajla.

U stavci „Postavke“ → „Jezik“ možeš da proveriš jezike na kojima postoji aplikacija.

export icon Eksport

settings iconPostavke

bluetooth iconUspostavi vezu putem Bluetooth®-a

Prvo proveri da li je Bluetooth® uključen kod mernog alata i pametnog telefona / tableta i da li se uređaji nalaze unutar dometa. U aplikaciji možeš simbolom bluetooth icon uspostaviti vezu putem Bluetooth®-a između mernog alata i pametnog telefona / tableta. Pripazi da se veza uvek mora uspostaviti putem aplikacije, a ne putem menija za postavke pametnog telefona / tableta.

Za prenos mernih podataka od tvog daljinomera GLM na tvoj računar preporučujemo naš softver GLM Transfer koji je besplatno na raspolaganju za preuzimanje sa interneta. Slike snimljene sa uređajem GIS se mogu preneti na PC putem USB-a.

Ne. Možeš da koristiš samo jedan merni alat. Prvo proveri da li je na GLM / GIS uređaju i na pametnom telefonu / tabletu uključen Bluetooth® i da li se oba uređaja nalaze unutar dometa. Alternativno možeš da otvoriš izbor putem simbola bluetooth icon.

Zavisno od postojećih okolnosti (prepreke, radijacija sunca itd.), između tvog pametnog telefona / tableta i mernog alata moguća je veza do udaljenosti od 10 metara.

Ako je uređaj već ranije bio povezan sa aplikacijom, automatski se prepoznaje kod ponovnog povezivanja, u slučaju da je aplikacija otvorena na pametnom telefonu / tabletu, te ako je aktiviran Bluetooth® na oba uređaja i ako se uređaji nalaze unutar dometa.

a. Merenje pomoću GIS 1000 C Professional (nije na raspolaganju u svim državama)

Ako postoji veza između tvog pametnog telefona/tableta i uređaja GIS 1000 C Professional, moguće je direktno dodavati izmerene vrednosti nakon što si postavio(la) tačku merenja prilikom merenja uređajem GIS 1000 C Professional i/ili odabirom izmerene vrednosti iz galerije na uređaju. Ako nisi odabrao(la) tačku merenja, pojavljuje se prozor za odabir sa opcijama za korišćenje izmerenih vrednosti. To je moguće i alternativno dodirom i držanjem tačke merenja, te izborom opcije „Izmeni“. U oba slučaja, tačka merenja treperi ako je moguće direktno dodati merenje.

Simbolom messpunkt icon možeš dodati novu tačku merenja na svoju fotografiju.

Simbolom notizen icon možeš dodati ili pozvati beleške u svom fajlu.

Simbolom rueckgaengig icon možeš da revidiraš akcije.

Simbolom wiederherstellen icon možeš ponovno da uspostaviš revidirane akcije.

Simbolom loeschen icon možeš da izbrišeš pojedinačne predmete.

Izmerene vrednosti se spremaju u odgovarajućim tačkama merenja koje si odredio(la). Ako si izmerenim vrednostima dodelio(la) tačku merenja, možeš da otvoriš detalje dodirom tačke merenja.

Da, imaš mogućnost da naknadno preneseš izmerene vrednosti u aplikaciju. U tu svrhu odredi ili odaberi tačku merenja u aplikaciji, te zatim idi na galeriju u uređaju GIS 1000 C Professional. Ovde odaberi željeno merenje i prenesi ga na odabranu tačku merenja pomoću dugmeta „Sačuvaj“ na uređaju GIS 1000 C Professional.

Izmerena temperatura površine prikazuje se na slici nezavisno od odabranog režima rada. U tu svrhu potrebno je aktivirati parametar „Pokaži oznake temperature na nacrtu“ u postavkama.

Režim merenja se mora promeniti direktno na uređaju GIS 1000 C Professional. Zavisno od odabranog režima, odgovarajuće vrednosti se prenose u aplikaciju.

 • Umgebungstemperatur icon Umgebungstemperatur
 • Temperatura površine icon Temperatura površine
 • relative Luftfeuchtigkeit icon Relativna vlažnost vazduha
 • prosečna temperatura površine icon Prosečna temperatura površine
 • Temperaturna razlika između temperature površine i temperature prostorije uklj. icon Razlika u temperaturi površine i prostora (toplotni most)
 • izabrani stepen emisije za ovu površinu icon Odabrana emisivnost za ovu površinu
 • Taupunkttemperatur icon Temperatura tačke rose
 • Razlika između temperature površine i temperature tačke rose icon Razlika temperature površine do temperature tačke rose

Dodirom i držanjem tačke merenja imaš mogućnost izmenjivanja („Izmeni“ – tačka merenja treperi), pomeranja („Pomeri“ – tačka merenja se trese) ili brisanja („Izbriši“) tvoje tačke merenja.

b. Floor plan - izmerene vrednosti

Funkcija „Detaljni planovi“ prikladna je za izradu detaljnih tlocrta. Osim toga, funkcija prikaza zida nudi mogućnost individualnog prilagođavanja zidova. Mogu da se dodaju uglovi, vrata, prozori i utičnice te mogu da se prilagode mere. Ovde je moguće i dodati tekstove i audio-beleške. Ova funkcija je naročito praktična za arhitekte, građevinske inženjere, posrednike nepokretnosti, elektroinženjere, itd.

Funkcija „Quick Sketch“ omogućava izradu tlocrta sa uglovima od 90°. Quick Sketch može da se konvertuje u detaljni plan. Nakon konverzije „Quick Sketch“ je izbrisan. Ova funkcija je naročito prikladna za sve koji žele da steknu brz utisak o tlocrtu, npr. za keramičare, oblikovaoce prostora itd.

Kod postojeće veze tvog daljinomera GLM sa pametnim telefonom / tabletom, izmerene vrednosti se prenose automatski u realnom vremenu. Klikom na predmet (zid ili merna linija), istom se predmetu dodeljuju vrednosti izmerene daljinomerom GLM u realnom vremenu ili sačuvane vrednosti iz spiska izmerenih vrednosti.

Možeš da vidiš i koristiš svoje izmerene vrednosti na način da odabereš željeni element i u režimu za unos pomakneš polje sa brojevima nagore za ručni unos podataka.

Pohranjuje se najviše 50 izmerenih vrednosti ukupno nezavisno od projekta.

c. Floor plan - površina za crtanje i uglovi

Simbolom dolaziš u režim za izbor. Ovde možeš povlačenjem i puštanjem pomicati elemente i menjati njihova svojstva.

U režimu za crtanje možeš da crtaš linije, četvorouglove i poligone (višeugaonike).

Simbolom možeš da u plan dodaš proboje.

Simbolom možeš da tlocrtu dodaš merne linije.

Simbolom možeš da dodaš beleške, fotografije i zadatke.

Simbolom ćeš doći do pregleda.

Postojeće tlocrte možeš da importuješ u obliku slike pod funkcijom .

Simbolom možeš da revidiraš akcije.

Simbolom možeš ponovno da uspostaviš revidirane akcije.

Simbolom možeš da izbrišeš pojedinačne predmete.

Klikom na zid u režimu za izbor dolaziš do „prikaza zida“. Simbolom settings iconzatim možeš da odabereš odgovarajući element.

Simbolom settings icon → za decimale možeš da podesiš broj mesta iza zapete. U skladu sa tom postavkom aplikacija zaokružuje vrednosti dobijene od daljinomera GLM.

Da. Aplikacija to radi da bi sačuvala proporcije tlocrta. Ako su proporcije tlocrta i izmerene vrednosti u međusobnom konfliktu, izmerena vrednost se stavlja u zagrade i prikazuje u plavoj boji. Vrednosti prikazane crnom bojom izračunao je sam program. Lock-funkcijom (simbol brave) možeš da blokiraš zidove tako da se zidovi ne prilagođuju automatski.

Odaberi režim za izbor auswahlmodus icon za pomeranje pojedinačnih objekata.

Ne. Trenutno je moguće pomerati/brisati samo pojedinačne objekte. Ova funkcija će se podržavati u jednoj od budućih aktuelizacija programa.

Odaberi režim prikaza i dodirni sredinu zida te ga zatim pomeri na željenu poziciju.

Ne. Naknadno je moguće menjati samo debljine pojedinačnih zidova.

U režimu za crtanje odaberi auswahlmodus icon. Dodirni zid, odaberi „Prikaz zida“ i zatim „Odaberi stranu 1“ (unutrašnja strana zida)/„Odaberi stranu 2“ (spoljna strana zida).

Ne. Debljina zidova može da se podešava za sve projekte simbolom settings icon. Individualno podešavanje pojedinačnih zidova moguće je unutar svakog projekta odabirom odgovarajućeg zida.

U režimu za crtanje aplikacija koristi uobičajeno merilo 1:50.

Trenutno se podržavaju uobičajeni formati slika (JPEG, BMP, GIF, PNG).

Dodirni simbol winkel icon i zatim Winkel za prikaz svih uglova.

Pod settings icon → „Ugao na 90° / 45°“ možeš da uključiš / isključiš blokadu uglova.

Vrednost koju si upisao(la) prikazuje se na tlocrtu u plavim zagradama. Da se ne bi promenio raspored prostorije ne vrši se vizuelno prilagođavanje ugla. Kao alternativu tome, možeš da promeniš uglove i ručnim prilagođavanjem (potezanjem i puštanjem).

Planovi se spremaju automatski.

Za eksportovanje odaberi Projekat → Korisnički podaci, te zatim pritisni Eksport.

Možeš poslati svoje planove elektronskom poštom u obliku PDF-fajla.

Merilo se dinamički prilagođava veličini papira DIN A4.

Power Tools novosti

Saznaj odmah sve šta je važno

Sa novostima za profesionalce uvek si informisan(a). Š0ta te očekuje? Noviteti, promocije i ponude te ekskluzivne nagradne igre

Servisni telefon "BSC Elektroservis"

Za pitanja u vezi popravke i rezervnih delova

Dimitrija Tucovica 59, Beograd

Pon – Pet: 8 - 17

Subotom: 8 - 14

Servisni telefon "KELLER"

Za pitanja u vezi popravke i rezervnih delova

Ljubomira Nikolića 29, Niš

Pon – Pet: 8 - 16

Servisni telefon "PRO SERVIS NS"

Za pitanja u vezi popravke i rezervnih delova

Temerinski put 17, Novi Sad

Pon – Pet: 8 - 16

Subotom: 8 - 14