Burgije za drvo

Zmijolika burgija

Za vibracione bušilice, Za udarne odvrtače

Zmijolika burgija služi za brzo i precizno bušenje u drvetu

  • Tvrdi samourezujući vrh potpuno uvlači burgiju, što omogućava precizno i brzo bušenje
  • Prave rupe i brzo uklanjanje piljevine usled optimizovane geometrije žleba sa čvrstim centrom i malog otpora
  • Hex držač za maksimalan prenos snage u standardnim bušilicama sa tri vilice i šestougaonim steznim glavama bušilica odvrtača.

Materijali

Meko drvo
Tvrdo drvo

Odaberite specifikaciju

Prečnik (D) mm

Radna dužina (L1) mm

Ukupna dužina (L2) mm

Odaberite veličinu pakovanja


Zmijolika burgija
Za vibracione bušilice, Za udarne odvrtače

Odgovara alatima većine brendova

imageAlt
imageAlt
imageAlt

Hex držač za maksimalan prenos snage u standardnim bušilicama sa tri vilice i šestougaonim steznim glavama bušilica odvrtača.

Brzo bušenje - preciznost

Zmijolika burgija služi za brzo i precizno bušenje u drvetu

  • Prave rupe i brzo uklanjanje piljevine usled optimizovane geometrije žleba sa čvrstim centrom i malog otpora
  • Optimizovan rezni krak i precizno izbrušena glavna ivica za sečenje postižu precizne rupe

Pregled varijante

Dostupne varijante proizvoda: 65

Broj dela Prečnik (D) mm Radna dužina (L1) mm Ukupna dužina (L2) mm Veličina ključa (d) mm Količina pakovanja
2 608 585 694 6,00 95 160 4,80 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 695 7,00 95 160 5,60 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 696 8,00 95 160 6,35 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 697 10,00 95 160 6,35 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 698 11,00 95 160 6,35 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 699 12,00 95 160 6,35 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 700 13,00 95 160 7,90 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 701 14,00 95 160 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 702 15,00 95 160 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 703 16,00 95 160 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 704 18,00 95 160 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 705 20,00 95 160 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 706 22,00 95 160 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 707 24,00 95 160 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 708 25,00 100 160 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 709 26,00 95 160 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 710 28,00 95 160 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 711 30,00 95 160 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 712 32,00 95 160 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 713 7,00 170 235 5,60 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 714 7,00 385 450 5,60 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 716 10,00 470 600 7,90 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 717 12,00 470 600 7,90 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 718 14,00 470 600 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 719 16,00 470 600 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 720 18,00 470 600 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 721 20,00 470 600 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 722 22,00 470 600 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 723 24,00 470 600 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 724 26,00 470 600 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 725 28,00 470 600 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 726 30,00 470 600 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 727 32,00 470 600 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 585 730 25,00 385 450 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 622 6,00 170 235 4,80 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 623 8,00 170 235 6,35 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 624 10,00 170 235 6,35 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 625 11,00 170 235 6,35 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 626 12,00 170 235 6,35 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 627 13,00 170 235 7,90 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 628 14,00 170 235 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 629 15,00 170 235 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 630 16,00 170 235 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 631 18,00 170 235 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 632 20,00 170 235 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 633 22,00 170 235 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 634 24,00 170 235 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 635 25,00 170 235 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 636 26,00 170 235 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 637 28,00 170 235 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 638 30,00 170 235 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 639 32,00 170 235 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 640 8,00 385 450 6,35 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 641 10,00 385 450 6,35 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 642 12,00 385 450 6,35 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 643 14,00 385 450 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 644 16,00 385 450 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 645 18,00 385 450 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 646 20,00 385 450 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 647 22,00 385 450 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 648 24,00 385 450 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 649 26,00 385 450 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 650 28,00 385 450 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 651 30,00 385 450 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca
2 608 597 652 32,00 385 450 11,10 1 Kom. Nađi lokalnog prodavca

od proizvoda