Bandfilar

Slipband för bandfilar

Utmärkt avverkningshastighet

Produktinformation

Slipband för bandfilar

Utmärkt finish

Produktinformation

Slipband för bandfilar

Utmärkt avverkningshastighet

Produktinformation

För konventionella bandfilar

Slipning i hörn och begränsade utrymmen

Produktinformation