Bandfilar

Slipband för bandfilar

Utmärkt avverkningshastighet

Produktinformation

Slipband för bandfilar

Utmärkt finish

Produktinformation

Slipband för bandfilar

Utmärkt avverkningshastighet

Produktinformation

Slipband för bandfilar

Imponerande livslängd

Produktinformation

Enastående finish

Produktinformation

För konventionella bandfilar

Slipning i hörn och begränsade utrymmen

Produktinformation