Murverks- och betongborrasatser

Extra lång livslängd för betong och sten

Produktinformation

Jämn, enkel borrning i betong

Produktinformation

Huvud helt i karbid med fyra skär ger enastående livslängd med armerad betong

Produktinformation

Optimerat för borrning i murverk

Produktinformation

Optimerat för borrning i murverk

Produktinformation

Optimerat för borrning i murverk

Produktinformation

Optimerat för borrning i murverk

Produktinformation