Pick and Clic

För dubbeländade Impact Control-borrar

Stadig fasthållning av skruvar i borr

Produktinformation

Förvaring av 1 panelborr

Individuellt anpassningsbara med paket

Produktinformation

Förvaring av 2 panelborr

Individuellt anpassningsbara med paket

Produktinformation

För Pick and Clic Empty Cases M och L

Anpassningsbar med borr, skruvar och pluggar

Produktinformation