Bakåt

Måltavla
Lasermåltavla (blå) Professional

Tekniska data

De viktigaste data

Verktygsmått (höjd) 100 mm

Fördelar

  • Avsedd för att ge tydligare grön laserstråle
  • Passar GRL 300 HVG Professional

Leveransomfattning

Lasermåltavla (blå)

Beställningsnummer: 1 608 M00 05K

Vald version