Bakåt

Lokaliseringsinstrument
Wallscanner D-tect 150 Professional

med 4 x batteri (AA), skyddspåse

Mer noggrannhet för högre borrsäkerhet

Skriv ut

Tekniska data

De viktigaste data

Detekterbara material Plaströr, järnhaltig och järnfri metall, träreglar, spänningssatta ledningar
Max. lokaliseringsdjup 150 mm
Lokaliseringsdjup stål, max. 150 mm
Lokaliseringsdjup koppar, max. 150 mm
Lokaliseringsdjup strömförande ledningar, max. 60 mm
Lokaliseringsdjup trästommar, max. 40 mm
Noggrannhet ± 5 mm
Automatisk avstängning efter ca 5 minuter
Strömmatning 4 st. 1,5 V LR6 (AA)
Vikt ca 0,65 kg
Material Järnhaltig metall, Järnfri metall (koppar), Plaströr (tomma, diameter > 2 cm), Plaströr (vattenfyllda), Träreglar, spänningssatta ledningar
beroende på inställt läge 150 mm, 150 mm, 80 mm, 80 mm, 40 mm, 60 mm
Mätläge Universalläge, Betong special, Ihåligt block, Gipsning, Golvvärme
Lokaliseringsdjup, max. 60 mm, 150 mm, 60 mm, 60 mm, 80 mm
Visa max. borrdjup +
Skyddsklass IP 54

Fördelar

Mer noggrannhet för högre borrsäkerhet

  • Specialisten för installationsproffs som vill undvika borrskador
  • Givare med ultrabredbandsradar ger millimeternoggrann lokalisering av järnhaltig/järnfri metall, spänningssatta elledningar, träkonstruktioner och till och med plaströr
  • Mer precisionslokalisering av golv- och väggvärme

Funktioner

Detection Metall neutral Millimeterexakt lokalisering av järn-/ickejärnmetaller
Detection Wires neutral Millimeternoggrann lokalisering av spänningsförande ledningar
Detection Wood neutral Millimeternoggrann lokalisering av träunderkonstruktioner
Detection Plastic neutral Millimeternoggrann lokalisering av vattenfyllda plaströr
Detection Plastic neutral Millimeternoggrann lokalisering av plaströr
Golvvärme Precisionslokalisering av golv- och väggvärme
Tegelsten Universalläge för ihåligt murverk
Djupmått Indikering av det faktiska objektdjupet underlättar fastställandet av betonghöjden.
Armering Exakt fastställning av armeringar med tre driftssätt för betong
Stål Millimeternoggrann lokalisering av stål
Object Tracking visar exakt placering av det detekterade objektet
Detection depth metal Maximalt lokaliseringsdjup 150 mm
Depth Indication Objektdjupsindikering
Tolerans 5 mm Mätnoggrannhet på ± 5 mm
Skyddsklass IP 54 Damm- och stänkvattenskydd IP54

Medföljande tillbehör

 
med 4 x batteri (AA), skyddspåse

Beställningsnummer: 0 601 010 005

Vald version

Ingår i priset:

  • Skyddspåse
  • 4 x 1,5 V LR6-batterier (AA)