Bakåt

Lokaliseringsinstrument
Wallscanner D-tect 150 SV Professional

med 4 x batterier (AA), tillbehörsset

Specialisten på objektlokalisering i tuff miljö

Skriv ut

Tekniska data

De viktigaste data

Detekterbara material Plaströr, järnhaltig metall, järnfri metall, träreglar, spänningssatta elledningar
Max. lokaliseringsdjup 150 mm
Lokaliseringsdjup stål, max. 150 mm
Lokaliseringsdjup koppar, max. 150 mm
Lokaliseringsdjup strömförande ledningar, max. 60 mm
Lokaliseringsdjup trästommar, max. 40 mm
Noggrannhet ± 5 mm
Automatisk avstängning efter ca 5 minuter
Strömmatning 4 st. 1,5 V-LR6 (AA)
Vikt ca 0,65 kg
Material Järnhaltig metall, Järnfri metall (koppar), Plaströr (tomma, diameter > 2 cm), Plaströr (vattenfyllda), Träreglar, spänningssatta ledningar
beroende på inställt läge 150 mm, 150 mm, 80 mm, 80 mm, 40 mm, 60 mm
Mätläge Betong fuktig, Betong special, Metall, Gipsning, Signalvy, Universalläge, Golvvärme
Lokaliseringsdjup, max. 60 mm, 150 mm, 60 mm, 80 mm, 150 mm, 80 mm, 80 mm
Visa max. borrdjup -
Skyddsklass IP 54
Tillsatsfunktion Signalvy, tillförlitliga mätningar i fuktig betong

Fördelar

Specialisten på objektlokalisering i tuff miljö

  • Unik: mer tillförlitlig objektlokalisering i fuktig betong
  • Millimeternoggrann lokalisering av järnhaltig/järnfri metall och spänningssatta ledningar samt trästommar och plaströr
  • Digital visning av materialegenskaperna

Funktioner

Detection Metall neutral Millimeterexakt lokalisering av järn-/ickejärnmetaller
Detection Wires neutral Millimeternoggrann lokalisering av spänningsförande ledningar
Detection Wood neutral Millimeternoggrann lokalisering av träunderkonstruktioner
Detection Plastic neutral Millimeternoggrann lokalisering av vattenfyllda plaströr
Detection Plastic neutral Millimeternoggrann lokalisering av plaströr
Detection Humid Concrete Objektlokalisering i fuktig betong.
Golvvärme Precisionslokalisering av golv- och väggvärme
Djupmått Indikering av det faktiska objektdjupet underlättar fastställandet av betonghöjden.
Råsignal Apparaten visar inte en enda punkt på displayen, utan avger en "råsignal".
Depth Indication Objektdjupsindikering
Detection depth metal Maximalt lokaliseringsdjup 150 mm
Object Tracking visar exakt placering av det detekterade objektet
Stål Millimeternoggrann lokalisering av stål
Tolerans 5 mm Mätnoggrannhet på ± 5 mm
Skyddsklass IP 54 Damm- och stänkvattenskydd IP54

Medföljande tillbehör

 
med 4 x batterier (AA), tillbehörsset

Beställningsnummer: 0 601 010 008

Vald version

Ingår i priset:

  • Skyddspåse
  • Quickstart-kort
  • 4 x 1,5 V LR6-batterier (AA)