återvinning

Vårt produktansvar – sträcker sig över hela livslängden

Inlämning av uttjänta enheter

El- och elektroniklagen kräver sedan 2005 att uttjänta enheter återvinns och återanvänds. Mot den bakgrunden är det nuvarande engagemanget hos Robert Bosch AB i ett konsortium av flera tillverkare av elverktyg, elsvetsar och trädgårdsmaskiner en logisk konsekvens. På konsortiets uppdrag hämtar ett återvinningsföretag maskinerna på de kommunala miljöstationerna och återvinner dem miljövänligt.

Så mycket som möjligt av materialet återanvänds för att miljöbelastningen ska bli minimal.

Inlämning av uttjänta enheter är gratis.

Service-hotline

Har du fler frågor, kontakta vår service-hotline.

Till mailformulär

bsc@dk.bosch.com

Tel: +46 8-750 18 20
Fax: +45 4489 8755

må - fr: 8:00 – 17:00

Service-hotline

Service & Användarrådgivning
+46 8-750 18 20


Använd vår hotline för frågor om din produkt

måndag - fredag:       08:00 – 17:00

Fax

Service
+45 4489 8755

Till mailformulär

ew@se.boschkundtjaenst.com

Till sidans början

Utgivarinfo | Press
Bosch-gruppen i hela världen | Jobb och karriär | Forskning och utveckling | Inköp och logistik | Kvalitet

© Robert Bosch GmbH