Tillbehör till cirkelsågar

Till handhållna cirkelsågar

Exakta, raka snitt

Produktinformation

Till handhållna cirkelsågar

Lättstyrd parallellkapning

Produktinformation

Till styrskenorna FSN 70 och FSN 140

Håller arbetsstycken på plats

Produktinformation

Till handhållna cirkelsågar

Minskar friktionen vid användning av styrskenorna FSN 70 och FSN 140

Produktinformation

Till handhållna cirkelsågar

Parallellanslag

Produktinformation

Till halvstationära cirkelsågar

Säker förvaring och bekväm transport

Produktinformation

Till halvstationär cirkelsåg GTS 10

Bekväm arbetshöjd

Produktinformation

Till halvstationära cirkelsågar

Tillbehör

Produktinformation

För bordssågar

Säkert handavstånd

Produktinformation