Tillbehör till sticksågar

För sticksågar

Förhindrar rivning på materialets ovansida

Produktinformation

För sticksågar, tillverkad av metall

Lätt förflyttning på olika material

Produktinformation

För sticksågar, tillverkad av plast

Lätt förflyttning på olika material

Produktinformation

För sticksågar

Anslutning till dammutsug

Produktinformation

För sticksågar

Parallell- eller cirkelsågning

Produktinformation

För sticksågar

Drar åt låsskruvar

Produktinformation