Zobraz teplotné rozdiely v priebehu niekoľkých sekúnd a jednoducho dokumentuj výsledky

Termokamera Bosch GTC 400 C Professional

Na chvíľu sa pozri na svoju každodennú prácu so všetkými jej úlohami, výzvami, otázkami a neistotami, ktoré sa pri nej vyskytnú: Čo by si chcel zviditeľniť, čo bežne nie je viditeľné? Aby si mohol odstrániť problémy pomocou farebných zobrazení, ktoré sa dajú ľahko interpretovať? A potom podľa toho konať a pracovať?
Kľúčovým výrazom je: termozobrazovanie

Jednoducho vytvor fakty.

Nová termokamera Bosch GTC 400 C Professional je robustné a jednoducho pochopiteľné riešenie na vizualizáciu teplôt a jednoduché spracovanie údajov vďaka podpore Wi-Fi pripojenia a aplikácií. Je to najmodernejšia technológia, ktorá nezaťaží tvoj rozpočet a do tvojej každodennej práce prináša všetky výhody termozobrazovania.

GTC 400 C

Prehľad výhod a funkcií
termokamery GTC 400 C Professional:

1. Integrovaná vizuálna kamera

na zobrazovanie a ukladanie reálnych obrázkov spolu s vašimi meraniami.

2. Rozlíšenie infračerveného snímača

160 × 120 pixelov na podrobné termálne obrázky.

3. Veľký 3,5” displej

na lepšie zobrazenie výsledkov merania.

4. Mikro USB

na jednoduchý prenos dát do počítača. „Softvér GTC Transfer“ umožňuje jednoducho vytvárať hlásenia.

5. Integrovaný Wi-Fi Hotspot

na rýchly a jednoduchý prenos obrázku do aplikácie Bosch Thermal.

6. Robustná a chránená

proti prachu a striekajúcej vode (IP 53).

7. Dvojitý zdroj napájania

funguje s LI akumulátorom 12 V a / alebo so štandardnými alkalickými batériami (AA).

Vyhľadávanie predajcov

Prehľad technických údajov:

Meraj teploty jednoducho a bez potreby priameho kontaktu pomocou termokamery Bosch GTC 400 C Professional.

Návod na používanie (PDF, 22 MB)

Rozlíšenie infračerveného snímača 160 × 120
Tepelná citlivosť < 50 mK
Rozsah merania -10 °C – +400 °C

Video o produkte pre GTC 400 C Professional

Nasledujúce video o produkte ti ukáže rýchle fakty, ktoré vedú k zdokonaleniu tvojej práce. Klikni na prehrať a môžeš si pozrieť stručné vysvetlenie funkcií termokamery.

19 200 pixelov na množstvo aplikácií

Nezáleží na tom, či sa zaoberáš elektrickými inštaláciami, inštaláciou okien, vzduchotechnikou alebo murárskymi prácami: pomocou termozobrazovania môžeš jednoducho vykonať merania profesionálne, aby si najprv vyriešil prvé problémy. Vyskytlo sa preťaženie kábla? Kde v stene je umiestnený transformátor alebo rozvádzač? Vyskytli sa netesné spojky alebo potrubia podlahového vykurovania? Kde v stene alebo podlahe sa nachádzajú vykurovacie potrubia? Sú radiátory odvzdušnené? Čo je príčinou rušivého prievanu v kancelárskych priestoroch? Aký je skutočný stav izolácie?

Produkt

Rozsah použitia termokamery GTC 400 C Professional

Navrhnutá pre remeselníkov v oblasti kúrenárskych inštalácií, vzduchotechniky, elektrických inštalácií, inštalácií okien alebo murárskych prác. Pozri si GTC 400 C Professional v rôznych oblastiach použitia.

Inštalácie vzduchotechniky:

Premena problémov na úlohy.
Termokamera Bosch GTC 400 C Professional je ideálny nástroj na vykonávanie detailných meraní na dokonalú obrazovú analýzu existujúcich podmienok a rozloženie tepla, aby si mohol vyvodiť správne závery pre svoju prácu.

Pomôže vám to:

 • Vyhľadať úniky
 • Skontrolovať smerovanie vykurovacích káblov
 • Skontrolovať distribučnú skriňu podlahového vykurovania, napr. či je potrubie označené správne
 • Skontrolovať, či sú radiátory odvzdušnené
 • Vyhľadať vykurovacie potrubia v podlahách alebo stenách
 • Zistiť príčinu vyskytujúceho sa prievanu
Vyhľadať úniky
Skontrolovať, či sú radiátory odvzdušnené
Zistiť príčinu vyskytujúceho sa prievanu
Interiérové inštalácie:

Vizuálne zobrazenie. Pochopenie. Predchádzanie chybám.
Termozobrazovanie je spoľahlivým spôsobom ako získať dobrý obraz o podmienkach. Poskytuje fakty, ktoré vám umožnia efektívnejšie pokračovať v práci a vyhnúť sa chybám.

Pomôže vám to:

 • Vyhodnotiť skutočný stav izolácií
 • Zabrániť chybám pri vŕtaní, t. j. zabrániť poškodeniu potrubia podlahového vykurovania
 • Zistiť vlhké miesta alebo úniky (vlhké plochy)
Vyhodnotiť skutočný stav izolácií
Zabrániť chybám pri vŕtaní, t. j. zabrániť poškodeniu potrubia podlahového vykurovania
Zistiť vlhké miesta alebo úniky (vlhké plochy)
Elektrické inštalácie:

Nová dimenzia účinnosti.
Termozobrazovanie pomocou termokamery Bosch GTC 400 C Professional vám dokáže poskytnúť spoľahlivé odpovede na mnohé tvoje otázky, ktoré sa vyskytujú počas každodennej práce na stavbe.

Pomôže vám to:

 • Skontrolovať voľné kontakty v spínacej skrini
 • Skontrolovať elektrické komponenty, napr. dosky plošných spojov v elektronických zariadeniach
 • Skontrolovať poistky a stýkače
 • Skontrolovať káble, či nie sú poškodené alebo preťažené
Skontrolovať elektrické komponenty, napr. dosky plošných spojov v elektronických zariadeniach
Skontrolovať poistky a stýkače
Skontrolovať káble, či nie sú poškodené alebo preťažené
Inštalácia okien a dverí:

Zisťovanie slabých bodov.
Termografia je skvelým nástrojom na správne a rýchle zhodnotenie daných podmienok na stavbe, aby si prijal zodpovedajúce opatrenia.

Pomôže ti to:

 • Skontrolovať izoláciu okien, dverí a okeníc
 • Zistiť zdroje prievanov
 • Určiť prenikanie vody a vyhľadať napr. netesné izolácie v suteréne
Skontrolovať izoláciu okien, dverí a okeníc
Zistiť zdroje prievanov
Určiť prenikanie vody a vyhľadať napr. netesné izolácie v suteréne

Video o aplikácii termokamery GTC 400 C Professional

V tomto videu vám náš školiteľ vysvetlí, ako vám môže termokamera Bosch GTC 400 C Professional zjednodušiť každodennú prácu.

Zobraz teplotné rozdiely v priebehu niekoľkých sekúnd a jednoducho dokumentuj výsledky

Stiahni si aplikáciu Bosch Thermal

Uloženie a odovzdanie nameraných hodnôt
Prenes termálny obrázok cez Wi-Fi pripojenie do aplikácie Bosch Thermal. Ukáž to svojmu zákazníkovi na väčšej obrazovke, zvýrazni určité oblasti obrázka alebo pridaj komentáre, a zdieľaj termálny obrázok prostredníctvom e-mailu.

Pripoj svoju termokameru GTC 400 C Professional cez Wi-Fi pripojenie s aplikáciou Bosch Thermal. Obrázky, ktoré si nasnímal, a namerané hodnoty môžeš uložiť a odovzdať na prijatie a uskutočnenie opatrení.

Stiahni si bezplatnú verziu aplikácie Bosch Thermal.

Apple Logo Google Logo

Softvér GTC Transfer pre
GTC 400 C Professional

Jednoduchý prenos a spracovanie vašich údajov

Jednoducho prenášaj údaje a obrázky, ktoré si vygeneroval, cez USB kábel do počítača vo svojej kancelárii alebo pohodlne do svojej domácej pracovnej stanice na vykonanie dokumentácie, ďalšie plánovanie alebo vytvorenie presných ponúk pre svojich zákazníkov.

Stiahnuť GTC Transfer Software zdarma

Systémové požiadavky: Windows 7, 8, 10

Support

Menej konzultácií, viac činností.

S termokamerou Bosch GTC 400 C Professional vytváraš fakty, ktoré podporujú tvoju prácu a zefektívňujú ju s menším počtom chýb. Ako sa vám to páči?

Zhrnutie toho, čo tebe a tvojej každodennej práci ponúka termokamera GTC 400 C Professional:

 • Intuitívne ovládanie, ľahké pochopenie otvára novú úroveň profesionality.
 • Pomáha zvýšiť transparentnosť pre teba a tvojich zákazníkov, aby si získal ich sebadôveru. Jasné vysvetlenie prínosu posilňuje lojalitu zákazníkov a umožňuje získavať nových zákazníkov.
 • Problémy premení na úlohy: vizualizácia pomocou termálneho zobrazovania zjednodušuje komunikáciu s vašimi zákazníkmi, napr. môžeš im ihneď ukázať, kde je problém a čo treba urobiť. Pretože termálny obrázok hovorí viac ako samotné slová.
 • Poskytuje vám cennú podporu pred danou úlohou: rýchle meranie a tepelné zobrazovanie vám pomôže predchádzať chybám a rýchlejšie nájsť potenciálne zdroje problémov.
 • Jednoduchá dokumentácia nameraných výsledkov prostredníctvom bezdrôtového prepojenia s aplikáciou Bosch Thermal. Obrázky môžeš zdieľať so zákazníkmi a kolegami na stavbe pomocou smartfónu či tabletu, alebo pohodlne prostredníctvom domáceho počítača pomocou softvéru GTC Transfer. Vizuálny obrázok na zvýšenie transparetnosti.

Často kladené otázky GTC 400 C Professional

Tento prístroj meria povrchovú teplotu objektov a zobrazuje ju ako termálny obrázok. To poskytuje jasný a jednoduchý prehľad o rozložení tepla a teplotných rozdieloch.
Na nasledujúcom obrázku je uvedené zorné pole kamery, takže môžeš odhadnúť veľkosť meracieho rozsahu (x a y) v určitej vzdialenosti (z).

V zásade tepelné rozlíšenie funguje rovnako ako bežná kamera, t. j. môžeme horizontálne merať 160 pixelov a vertikálne 120 pixelov. Celkovo je to 19 200 meracích pixelov, z ktorých každý obsahuje hodnotu teploty. Tieto meracie pixely sú zostavené tak, aby spolu vytvorili termálny obrázok, ktorý sa zobrazuje na displeji.

Čo sa týka tepelnej citlivosti, čím je menšia, tým je to lepšie. Táto hodnota určuje rozdiely v teplote, ktoré sa dajú merať medzi pixelmi. < 50 mK znamená, že pomocou termokamery GTC 400 C Professional je možné merať teplotné rozdiely < 0,05 °C. Umožňuje teda zistiť veľmi jemné a mierne odchýlky teploty.

Meranie sa spustí ihneď po zapnutí prístroja.

Ak chceš získať statický obrázok alebo chceš obrázok zmraziť, na zobrazenie obrázku v pokoji jednoducho stlač spúšť. Ak chceš pokračovať v meraní, spúšť stlač znova.

Ak chceš obrázok uložiť do prístroja, stačí stlačiť tlačidlo . Toto je možné počas merania aj pri prezeraní statických alebo zmrazeného obrázkov.

Čím bližšie je prístroj k meranému objektu, tým je meranie presnejšie. Na pomerne veľkých vzdialenostiach môžu byť výsledky merania nepresnejšie, napríklad v dôsledku vysokej vlhkosti, ktorá môže mať vplyv na výsledok.

Zobrazovacia termokamera zobrazuje teplotné rozdiely. Čím väčšia je odchýlka teplôt, tým viac sa to prejaví vo vašom termálnom obrázku. Ak chceš, aby boli viditeľné vykurovacie potrubia v podlahovom vykurovacom systéme, najlepšie je tento systém vypnúť, nechať podlahu vychladnúť a potom ho znova zapnúť na najvyšší výkon. Týmto získaš najlepšiu vizualizáciu vykurovacieho potrubia.

Vďaka zabudovanej reálnej obrazovej kamery je pre každý termálny obrázok (... X.jpg) uložený aj skutočný obrázok (... Y.jpg). To vám uľahčuje identifikáciu objektov, ktoré sú v termálnom obrázku nejasné.

Navyše, do reálneho obrázku sa tiež ukladajú surové dáta o teplotách. Každý pixel má preto v sebe uloženú hodnotu teploty a ak chcete, môžeš v našom bezplatnom softvéri Transfer Software reálne obrázky (... Y.jpg) jednoducho upravovať. Môžeš tiež jednoducho vytvoriť hodnotenie alebo správu. Softvér nájdeš tu .

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov nakonfiguruješ prístroj výberom materiálu, ktorý meriaš (emisivita). K dispozícii je výberový zoznam najbežnejších materiálov a ich súvisiaca emisivita uložený v GTC 400 C. Je však možné zadávať aj hodnoty definované používateľom. V návode na používanie sa nachádza aj množstvo bežných materiálov

Zobrazovaciu termokameru, akou je termokamera GTC 400 C, je možné používať na meranie rozloženia teploty na relatívne veľkej ploche. Tisíce bodov merania sa spoja do jedného obrázku a poskytnú rýchly prehľad o kritických miestach. Pomáha to napríklad rýchlo identifikovať problém na plochách, na ktorých sa musí zistiť kde sú teplotné rozdiely.

Pri bodovom meraní pomocou GIS 1000 C Professional sa presne odmeria teplota povrchu malej plochy. Ak je to potrebné, môže sa tiež zmerať relatívna vlhkosť a teplota okolia (v závislosti od aplikácie). Prístroj GIS 1000 C Professional je tak vhodný na presné bodové meranie. Pomáha podrobne analyzovať malé plochy a lokalizačné merania.

Áno, každá verzia obsahuje v návode na použitie certifikát, ktorý potvrdzuje, že prístroj pracuje v rámci špecifikácií uvedených v návode na použitie.

Myslím si, že môj prístroj pracuje nesprávne. Je ho možné znova kalibrovať? Servisné stredisko Bosch.

Áno, môžeš kontaktovať servisné stredisko a požiadať ho o kalibráciu, a ako potvrdenie dostaneš certifikát kalibrácie. Aby si zistili, či je takýto servis k dispozícii aj v tvojej oblasti, kontaktuj najbližšie servisné stredisko Bosch.

Najčastejšie kladené otázky týkajúce sa Bosch Thermal GTC

Aplikácia Bosch Thermal sa dá stiahnuť v obchodoch Apple App Store a Google Play Store.

Aplikácia je dostupná výlučne pre tablety a smartfóny s operačným systémom Android a iOS. Iné operačné systémy nie sú podporované. Podporované zariadenia so systémom Android: smartfóny a tablety s Bluetooth® rozhraním a so systémom od Android 4.3. Podporované zariadenia s iOS: od iPhone 4S, iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Projekty sú uložené v smartfóne alebo tablete, v ktorom boli vytvorené a nedajú sa prevziať do iných zariadení.

Áno, tvoje údaje zostanú po aktualizácii softvéru zachované.

Uložený obsah zásadne zostáva zachovaný. Pre istotu by si si mal pred aktualizáciou uložiť svoje projekty aj v notebooku alebo počítači tak, že ich budeš „Zdieľať“ a prepošleš ich vo forme súboru PDF alebo súboru Excel na svoju e-mailovú adresu.

V sekcii „Nastavenia“ → „Jazyk“ si môžeš overiť, v ktorých jazykoch je aplikácia dostupná.

Ikona režimu exportu Export

Ikona režimu nastavení Nastavenia

Ikona režimu vytvorenia prepojenia cez Bluetooth® Vytvoriť prepojenie cez Bluetooth®

Ak chceš vytvoriť prepojenie medzi vašou zobrazovacou termokamerou a svojím smartfónom / tabletom, aktivuj WLAN pripojenie na oboch zariadeniach. Na termokamere GTC 400 C Professional môžeš aktivovať WLAN pripojenie pomocou nastavení nástroja fotoaparátu. Po aktivácii WLAN pripojenia na tvojej zobrazovacej termokamere sa v spodnej časti displeja zobrazí tlačidlo prepojenia. Skontrolujte, či je v telefóne alebo tablete aktivované WLAN pripojenie. Potom v aplikácii Bosch Thermal spusti funkciu termálneho zobrazovania, klepni na symbol WLAN a medzi týmito dvoma zariadeniami vytvor spojenie. Teraz postupuj podľa pokynov v aplikácii.

Obrázky je do počítača možné preniesť a potom prehliadať pomocou mikro USB portu, ktorý sa nachádza na termokamere GTC 400 C Professional. Pre operačné systémy Windows (Windows 7, Windows 8, Windows 10) poskytujeme aj bezplatný softvér GTC Transfer, pomocou ktorého môžeš upravovať a dokumentovať uložené termálne obrázky. Softvér si môžeš stiahnuť tu

V závislosti od podmienok na stavbe (prekážky, vlhkosť, rádiové rušenie atď.) je medzi tvojím smartfónom / tabletom a zobrazovacou termokamerou možné prepojenie až do vzdialenosti 50 metrov.

Ak je na oboch zariadeniach aktivovaná sieť WLAN, a ak už bol prístroj so smartfónom / tabletom niekedy prepojený, obe zariadenia sa pripoja automaticky. Zariadenia, ktoré sú v dosahu a smartfónu / tabletu, sa nepripoja k žiadnej inej sieti WLAN.

Najskôr vytvor WLAN prepojenie medzi sieťou WLAN a tvojím prístrojom GTC 400 C Professional (prečítaj si časť „Ako môžem vytvoriť prepojenie medzi GTC 400 C Professional a mojím smartfónom / tabletom?“). Ak chceš z termokamery GTC 400 C Professional importovať termálny obrázok, tak vo funkcii „Termálny obrázok“ klepni na „+“.

Pomocou ikony Aretácia výkyvu môžeš v termálnom obrázku zvoliť objekty (napríklad poznámky, označenia), aby si ich mohol upraviť alebo vymazať.
Pomocou ikony Označenia môžeš v termálnom obrázku zvoliť objekty (napríklad poznámky, označenia), aby si ich mohol upraviť alebo vymazať.

Pod voľbou ikony Režim prijímačamôžeš do svojho termálneho obrázka pridávať poznámky a úlohy, a priamo do obrázka pridávať textové štítky.

Pod voľbou ikony Samonivelačný rozsah môžeš zrušiť akcie.

Pod voľbou ikony Samonivelačný rozsah môžeš obnoviť zrušené akcie.

Pod voľbou ikony Samonivelačný rozsah odstrániť vybrané objekty.

Ak sú na snímanie obrázkov v termokamere GTC 400 C Professional aktivované nasledujúce funkcie, tieto sa budú zobrazovať aj v aplikácii.

Ikona Aretácia výkyvu Horúci bod: Najhorúcejší bod termálneho obrázka je automaticky označený červenými krížikmi.

Ikona Režim prijímača Chladný bod: Najchladnejší bod termálneho obrázka je automaticky označený modrými krížikmi.

Ikona Režim prijímača Terčíky s ukazovateľom teploty: Terčíky sa zobrazujú v strede termálneho obrázka a v tomto bode zobrazujú nameranú hodnotu teploty.

Ikona Samonivelačný rozsah Emisivita: Toto nastavenie určuje koľko infračerveného tepelného žiarenia vyžaruje objekt v porovnaní s ideálnym tepelným žiaričom (čierna oblasť, stupeň emisivity = 1).

Ikona Samonivelačný rozsah Odrazená teplota: Odrazená teplota je tepelné vyžarovanie, ktoré nevyžaruje samotný objekt. Táto teplota vo všeobecnosti zodpovedá teplote okolia.

Novinky Bosch Professional

Buď prvý, kto sa dozvie o novinkách zo sveta Bosch Professional:

 • inovačné novinky
 • exkluzívne ponuky a akcie
 • užitočné služby
Servisná linka

Pri otázkach ohľadom servisu, opráv a objednávok náhradných dielov.

Po - Pia: 8.00 – 17.00

Zákaznícká podpora

Pri otázkach ohľadom našich produktov, ich aplikácií a 3-ročnej záruke.

Po - Pia: 9:00 – 17:00

Najčastejšie kladené otázky

Tu dostaneš odpovede na najčastejšie kladené otázky k našim službám.