GTC Transfer Software -ohjelmiston loppukäyttäjän lisenssisopimus ("EULA")
Kun lataat GTC Transfer Software -ohjelmiston (Ohjelmisto) sinun ja Robert Bosch Power Tools GmbH:n, osoite Max-Lang-Str. 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen välille syntyy sopimus (Bosch). Lataamalla ohjelmiston hyväksyt seuraavat ehdot.

GTC Transfer Software -ohjelmiston avulla voit siirtää tietoja GTC 400 C Professional -lämpökuvakamerasta USB-liittymän kautta tietokoneelle (katso järjestelmävaatimukset Boschin verkkosivuilta osoitteesta www.bosch-pt.com).
 1. Käyttö:
  1. Noudata GTC 400 C Professional -laitteen käyttöohjeessa tai Internetissä (www.bosch-pt.com) esitettäviä turvallisuus- ja käyttöohjeita.
  2. Kun olet ladannut ohjelmiston, Bosch antaa sinulle rojaltittoman, ei siirrettävissä olevan, ei-eksklusiivisen ja ei-alilisensoitavan käyttöoikeuden ohjelmistoon omistamallasi tai hallussasi olevalla laitteella, josll ohjelmistoa voidaan käyttää järjestelmävaatimusten mukaisesti. Voit tarkistaa vaatimukset etukäteen ennen näiden ehtojen hyväksymistä.
  3. Käyttöoikeus ei sisällä oikeutta ohjelmiston samanaikaiseen verkkokäyttöön useilla päätelaitteilla. Et saa kopioida, jakaa tai muulla tavalla siirtää ohjelmistoa ulkopuolisille tahoille (mukaan lukien vuokraus, liisaus, lainaus tai alilisensointi). Et saa muuttaa ohjelmiston koodia tai sen osia tai purkaa, analysoida tai takaisinmallintaa sitä tai määritellä lähdekoodia millään muulla tavalla tai luoda ohjelmistoon perustuvia johdannaisteoksia Tämä ei kuitenkaan vaikuta pykälien 69d ja 69e GCA sitoviin ja ei-sitoviin ehtoihin [Saksan tekijänoikeuslaki].
  4. Edellä mainittuja ehtoja sovelletaan kaikkiin Boschin sinulle latauksina toimittamiin ohjelmiston päivityksiin ja lisäyksiin, mikäli nämä eivät ole osa erillistä sopimusta. Tässä tapauksessa sovelletaan vastaavan päivityksen tai ohjelman lisäyksen eksklusiivisia ehtoja.
  5. Bosch pidättää kaikki muut oikeudet ohjelmistoon (mukaan lukien kaikki tekijänoikeudet ja oikeudet käyttää toimialan omistusoikeuksia, kuten patentit, hyödyllisyysmallipatentit, jne.).

 2. Kolmannen osapuolen ohjelmiston käyttö:
  1. Tämä ohjelmisto on liitetty yrityksen Crystal Decisions, Inc. (Crystal Decisions, Inc.) Crystal Reports for Visual Studio .NET -ohjelmistoon (Käytönaikainen ohjelmisto).
  2. Lupaat olla muuntamatta, purkamatta, analysoimatta, kääntämättä, muokkaamatta ja takaisinmallintamatta ajonaikaista ohjelmistoa tai raporttitiedostomuotoa (.RPT).
  3. Lupaat olla käyttämättä, jakamatta tai yhdistämättä ajonaikaista ohjelmistoa minkään yleiskäyttöisen raportinkirjoitus- tai -toimitustuotteen kanssa, joka kilpailee Crystal Decisions -yrityksen tuotetarjonnan kanssa.
  4. Lupaat olla käyttämättä ohjelmistoa vuokra- tai ajanjakoperusteella tai palvelutoimistotilojen pyörittämiseen kolmannen osapuolen eduksi, ellet ensin hanki Crystal Decisions -yritykseltä sovelluspalveluntarjoajan lisenssiä.
  5. Et saa käyttää ohjelmistoa tai ajonaikaista ohjelmistoa yhdessä tai erikseen palvelinympäristöissä osana raportinjakelujärjestelmää hankkimatta ensin ylimääräistä lisenssiä Crystal Decisions -yritykseltä.
  6. Voit asentaa käytönaikaisen ohjelmiston vain yhdelle palvelimemme kussakin palvelinympäristössä, ja vain yhtä ajonaikaista ohjelmistoa saa hyödyntää kyseisellä palvelimella / kyseisessä verkkosovelluksessa yhdellä kertaa.

 3. Yhteistyövelvollisuus:
  1. Ohjelmistoa tai GTC 400 C Professional -laitetta käyttäessäsi sinun täytyy toimia asianmukaisesti ja huolellisesti. Erityisesti ohjelmistoa käytettäessä on otettava huomioon ammattiturvallisuutta koskevat näkökulmat (esim. varmuuskopioida tiedot niiden menettämisen varalta).
  2. Ohjelmiston luomat tulokset täytyy todentaa ennen niiden käyttöä. Sinun täytyy vastaavasti myös varmuuskopioida tietosi säännöllisesti varmistaaksesi, että ne voidaan palauttaa mahdollisen menettämisen jälkeen.

 4. Tietojen keruu/käyttö:
  1. Ohjelmisto ei kerää mitään henkilötietoja.

 5. Takuu, vastuuvelvollisuus:
  1. Bosch on vastuuvelvollinen omistajuudesta aiheutuvista epäselvyyksistä ja ainevioista, oikeudellisesta syystä riippumatta, jos Bosch on tahallisesti kätkenyt kyseessä olevan virheen tai omistajuuteen liittyvän epäselvyyden. Muuten Bosch ja sen lailliset ja muut edustajat, jotka osallistuvat velvoitteiden suorittamiseen [Erfüllungsgehilfen], ovat ohjelmiston maksuttomuuden vuoksi vastuuvelvollisia vain sellaisista vahingoista, jotka johtuvat tahallisen huolimattomasta ja törkeästä toiminnasta. . Tuotteen vastuuvelvollisuuslain mukaiset vaatimukset pysyvät muuttumattomina [Produkthaftungsgesetz].
  2. Bosch korvaa vahingot, jotka aiheutuvat sopimuksellisten tai muiden kuin sopimuksellisten velvollisuuksien rikkomuksesta vain, jos vaade perustuu (i) törkeään laiminlyöntiin, (ii) laiminlyöntiin tai tahalliseen kuolemaan johtaneeseen onnettomuuteen, fyysiseen vammaan tai terveydelle aiheutuneeseen vahinkoon, (iii) laadun tai kestävyyden takaamiseen tai (iv) Saksan pakottavaan tuotevastuulakiin tai muuhun pakottavaan vastuuseen. Edellisessä lauseessa esitettyjen vahinkojen vastuuvelvollisuuden lisäksi muiden vaurioiden vastuuvelvollisuus poissuljetaan vaatimuksen luonteesta riippumatta.

 6. Sopimuksen kesto, käytön päättyminen:
  1. Lisenssisopimus on voimassa rajoittamattoman ajan. Osapuolten oikeus ilmoittaa päättymisestä hyvästä syystä pysyy muuttumattomana. Hyvän syyn kriteerit täyttyvät erityisesti silloin, jos tässä lisenssisopimuksessa annetut käyttöoikeudet on ylitetty tai sopimuksen oikeuksia tai velvollisuuksia on rikottu millään muulla tavalla, eikä Bosch voi odottaa lisenssisopimuksen jatkuvan tästä syystä.
  2. Jos tämä sopimus päättyy, ohjelmiston käyttö täytyy lopettaa välittömästi ja ohjelmisto, samoin kuin kaikki ohjelmiston kopiot, on tuhottava pysyvästi.

 7. Siirto/luovutus:
  1. Jos luovutat laitteesi, johon ohjelmisto on asennettu, tilapäisesti ja vastikkeetta ulkopuoliselle taholle, olet vastuussa tämän sopimuksen määräysten noudattamisesta. Kaikkiin käyttöoikeuden siirtoihin vaaditaan nimenomainen suostumuksemme. Ohjelmiston toimittaja saattaa estää ohjelmiston siirron teknisesti.

 8. Sovellettava laki, tuomioistuin:
  1. Sopimukseen sovelletaan Saksan liittotasavallan immateriaalioikeuksia koskevaa lakia, lukuun ottamatta Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä kauppalakia. Jos et ole kuluttaja Saksassa eikä sinulla ole siellä tuomioistuinta, kaikki tästä sopimuksesta aiheutuneet tai siihen liittyvät kiista-asiat käsitellään Stuttgartissa, Saksassa.
  2. Tätä sopimusta tulkitaan Saksan lakien mukaisesti. Oikeuspaikan valinta ei poista käyttäjän oikeutta suojaan, josta hänen asuinmaansa lainsäädäntö ei pysty sopimuksella irtautumaan (edullisemman säännöksen soveltamista koskeva periaate).

 9. Sekalaista:
  1. Jos jotkin sopimuksen ehdot tai osat lakkaavat olemasta voimassa, jäljellä olevat osat pysyvät voimassa.
  2. Jos ohjelmiston käyttöön liittyy ongelmia, ota yhteyttä seuraavaan osoitteeseen: GTC.transfersoftware@de.bosch.com

Hyväksy & lataa