GIS 1000 C Professional

Precyzyjny pomiar i łatwa dokumentacja temperatury i wilgotności powietrza


Przeznaczony do zastosowań w rzemiośle i przemyśle. Dzięki zintegrowanej kamerze pomiary są widoczne na obrazie. Dodatkowo pomiary można przesłać na smartfon, tablet lub komputer.

Punkty sprzedaży

Wideoprezentacja produktu

Szybkie objaśnienie funkcji termo-detektora

Obszary zastosowań termo-detektora GIS 1000 C Professional

Narzędzie jest przeznaczone do zastosowań w rzemiośle, np. w branżach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, w branży sanitarnej, elektrycznej, wykończeniowej (ściany, posadzki) oraz w przemyśle. Zobacz, gdzie można stosować termo-detektor GIS 1000 C Professional

Zalety i funkcje

Przy użyciu termo-detektora Bosch GIS 1000 C Professional zmierzysz temperaturę w zakresie od -40 °C do +1000 °C – łatwo i bezdotykowo.

 • Zintegrowana kamera do bezpośredniego dokumentowania pomiarów na zdjęciach
 • Komunikacja – za pomocą technologii Bluetooth® pomiary można od razu przesyłać na smartfon, a następnie wysłać e-mailem
 • Czujnik szybko aklimatyzujący się do danych warunków zapewnia dokładny pomiar temperatury otoczenia i wilgotności względnej
 • Przejrzysty interfejs użytkownika umożliwia intuicyjną obsługę
 • Dual Power: źródłem zasilania może być akumulator 10,8 V-LI lub standardowe baterie alkaliczne
 • Jasno świecąca dioda gwarantuje lepsze ujęcia przy niekorzystnym oświetleniu

Przegląd danych technicznych

Przy użyciu termo-detektora Bosch GIS 1000 C Professional zmierzysz temperaturę w zakresie od -40 °C do +1000 °C – łatwo i bezdotykowo

Instrukcja obsługi (PDF, 38 MB)

Zakres pomiaru od -40 °C do +1000 °C
Dokładność pomiarowa IR ±1,0 °C
Układ optyczny (stosunek
odległość : pole powierzchni)
50:1
Rozdzielczość 0,1 °C
Dokładność pomiarowa względnej
wilgotności powietrza
± 2%
Dioda lasera klasa lasera 2, 635 nm
Zasilanie i
czas pracy
10,8 V LI (5 h) /
4 baterie 1,5 V LR6 (AA) (3 h)
Pamięć zdjęć (liczba zdjęć) > 200
Typ pamięci pamięć wewnętrzna
Format plików JPEG

Kup GIS 1000 C Professional

Zamów termo-detektor GIS 1000 C Professional i przekonaj się, jak wiele możliwości zastosowań oferuje to narzędzie.

Punkty sprzedaży

FAQ GIS 1000 C Professional

Urządzenie mierzy okrągłą powierzchnię, która znajduje się pomiędzy dwoma punktami laserowymi. Średnia temperatura tej powierzchni ukazuje się na wyświetlaczu. Oprócz temperatury powierzchni, urządzenie mierzy także względną wilgotność powietrza oraz temperaturę otoczenia.

Im bliższa odległość od mierzonego obiektu, tym dokładniejszy pomiar. Przy większej odległości pomiary mogą być mniej dokładne, co może być spowodowane większą wilgotnością powietrza.

Aby uzyskać jak najlepszy wynik, należy wybrać w ustawieniach urządzenia mierzony materiał (emisyjność). Najczęściej stosowane materiały są już domyślnie ustawione w urządzeniu GIS 1000 C Professional. Jednak użytkownik może także zdefiniować własne wartości.

W przypadku trudnych warunków pomiaru (np. pomiar wewnątrz instalacji wentylacyjnej) można podłączyć także czujnik zewnętrzny. W tym celu urządzenie jest wyposażone w złącze typu K. Po podłączeniu czujnika urządzenie rozpoznaje go i wartość pomiaru z czujnika ukazuje się na wyświetlaczu.

Mały czujnik mieszczący się pomiędzy włącznikiem a otworem podczerwieni precyzyjnie mierzy względną wilgotność powietrza i temperaturę otoczenia. Zmierzone wartości można wykorzystać do wielu celów:

 • Tryb mostków cieplnych: zmierzona temperatura powierzchni jest porównywana z temperaturą powietrza, dzięki czemu można wykryć wady w izolacji. Skala barw ułatwia użytkownikowi interpretację wyników
 • Tryb punktu rosy: na podstawie temperatury otoczenia i wilgotności powietrza urządzenie może obliczyć punkt rosy. Jeżeli zmierzona temperatura powierzchni zbliży się do tej wartości, urządzenie pokaże to na skali interpretacji.

Pomiar rozpoczyna się po naciśnięciu włącznika i kończy w momencie jego zwolnienia.

Przy pomocy kamery termowizyjnej można zmierzyć rozkład temperatury na większej powierzchni. Tysiące punktów pomiarowych składa się na obraz i dostarcza szybkiej informacji o miejscach krytycznych. Kamera termowizyjna pomaga np. szybko zidentyfikować problemy powierzchni, na której wykryto różnice temperatur.

W przypadku pomiaru punktowego przy użyciu termo-detektora GIS 1000 C Professional z dużą dokładnością mierzona jest mała powierzchnia. Dodatkowo (w zależności od zastosowania i potrzeb) można zmierzyć także względną wilgotność powietrza i temperaturę otoczenia. Dzięki temu termo-detektor GIS 1000 C Professional jest precyzyjnym przyrządem do wszechstronnych pomiarów. Przydaje się do szczegółowej analizy małych powierzchni i pomiarów punktowych.

Opis: chodzi w tym przypadku o stosunek odległości przyrządu pomiarowego do mierzonego obiektu i średnicy pomiaru.

Właściwości: im mniejsza odległość urządzenia do obiektu, tym mniejsza jest mierzona powierzchnia i dokładniejszy pomiar.

Przy większej odległości zwiększa się także mierzona powierzchnia (pomiar stożkowy), tzn. wskazana temperatura jest obliczana na podstawie większej powierzchni.

Uwaga: aby uzyskać dokładny pomiar, mierzony obiekt musi być co najmniej tak duży jak odległość pomiędzy dwoma punktami laserowymi.

faq

Tak, każda wersja zawiera taki certyfikat w instrukcji obsługi. Potwierdza on, że urządzenie działa zgodnie z danymi technicznymi podanymi w instrukcji.

Tak, urządzenie można oddać do serwisu celem ponownego wyregulowania, aby działało zgodnie z danymi technicznymi. Użytkownik otrzyma certyfikat kalibracji urządzenia. Aby dowiedzieć się, czy taka usługa jest dostępna także w Państwa regionie, prosimy o kontakt z lokalnym Serwisem centralnym Bosch.

Tak, użytkownik może skontaktować się z serwisem i zlecić kalibrację urządzenia. Użytkownik otrzyma certyfikat kalibracji urządzenia. Aby dowiedzieć się, czy taka usługa jest dostępna także w Państwa regionie, prosimy o kontakt z lokalnym Serwisem centralnym Bosch.

Aplikację Measuring Master można pobrać w sklepach Apple App Store oraz Google Play Store.

Z aplikacji można korzystać wyłącznie na tabletach i smartfonach z systemem operacyjnym Android lub iOS. Inne systemy operacyjne nie są obsługiwane. Obsługiwane urządzenia z systemem Android: smartfony i tablety od wersji Android 4.3 i Bluetooth®. Obsługiwane urządzenia z systemem iOS: iPhone (od wersji 4S), iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Projekty są zapisywane na smartfonie/tablecie, na którym zostały utworzone i nie można ich przenieść na inne urządzenie.

Tak, dane są zachowywane podczas aktualizacji oprogramowania.

Zapisane treści zostają zachowane przy zmianie wersji aplikacji. Dla bezpieczeństwa, przed aktualizacją aplikacji warto zapisać projekty na laptopie/komputerze, korzystając z funkcji „Udostępnij“ i w formie pliku PDF lub Excel przesłać je na adres e-mail.

W punktach „Ustawienia“ → „Język“ można sprawdzić, w jakich językach jest dostępna aplikacja.

export icon Eksportuj

settings iconUstawienia

bluetooth icon Ustanów połączenie Bluetooth®

Najpierw upewnij się, czy w przyrządzie pomiarowym oraz smartfonie/tablecie jest aktywna funkcja Bluetooth® oraz czy pomiędzy urządzeniami zachowana jest prawidłowa odległość. Następnie w aplikacji w punkcie bluetooth iconmożesz ustanowić połączenie pomiędzy przyrządem pomiarowym a smartfonem/tabletem. Pamiętaj, że połączenie musisz ustanowić w aplikacji, a nie w ustawieniach swojego smartfona/tabletu.

Aby przenieść pomiary z urządzenia GLM na komputer, zalecamy skorzystać z naszego oprogramowania GLM Transfer, które można pobrać bezpłatnie. Zdjęcia wykonane urządzeniem GIS można przenieść na komputer za pomocą kabla USB.

Nie. Można używać najwyżej jednego przyrządu pomiarowego. Proszę wcześniej sprawdzić, czy w urządzeniu GLM/GIS i smartfonie/tablecie jest aktywna funkcja Bluetooth® oraz czy pomiędzy urządzeniami zachowana jest prawidłowa odległość. Alternatywnie możesz dokonać wyboru, otwierając bluetooth icon.

W zależności od uwarunkowań (przeszkody, nasłonecznienie) odległość pomiędzy smartfonem/tabletem a urządzeniem GLM/GIS może wynosić maksymalnie ok. 10 metrów.

Jeżeli urządzenie było już wcześniej stosowane z aplikacją, przy ponownym połączeniu zostanie rozpoznane automatycznie, jeżeli aplikacja będzie otwarta na smartfonie/tablecie, w obydwu urządzeniach będzie aktywna funkcja Bluetooth® oraz pomiędzy urządzeniami zachowana jest prawidłowa odległość.

a. Pomiary przy użyciu GIS 1000 C Professional (opcja dostępna w wybranych krajach)

Jeśli smartfon/tablet ma połączenie z urządzeniem GIS 1000 C Professional, pomiary można dodawać bezpośrednio po skonfigurowaniu punktu pomiaru poprzez dokonanie pomiaru za pomocą urządzenia GIS 1000 C Professional i/lub wybór pomiaru z galerii urządzenia. Jeśli punkt pomiaru nie został wybrany, pojawi się okno wyboru z opcjami wykorzystania pomiaru. Można to zrobić także, naciskając i przytrzymując punkt pomiaru, a następnie wybierając opcję „Edytuj“. W obydwu przypadkach punkt pomiaru miga, jeśli pomiar może zostać dodany bezpośrednio.

Symbol messpunkt icon umożliwia dodanie nowego punktu pomiaru na zdjęciu.

Symbol notizen icon umożliwia otwarcie notatek lub dodanie ich do pliku.

Symbol rueckgaengig icon umożliwia cofnięcie operacji.

Symbol wiederherstellen icon umożliwia przywrócenie cofniętych operacji.

Symbol loeschen icon umożliwia usunięcie pojedynczych obiektów.

Pomiary są przechowywane w odpowiednich, wcześniej skonfigurowanych punktach pomiarowych. Po dodaniu pomiaru w danym punkcie, można dotknąć punktu, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tak, użytkownik ma możliwość późniejszego przeniesienia pomiarów do aplikacji. W tym celu należy skonfigurować lub wybrać punkt pomiaru w aplikacji, a następnie przejść do galerii w urządzeniu GIS 1000 C Professional. Tutaj należy wybrać pomiar, który zostanie przeniesiony do wybranego punktu pomiaru, używając przycisku „Zapisz“ na urządzeniu GIS 1000 C Professional.

Temperatura powierzchni jest wyświetlana na obrazie niezależnie od wybranego trybu. W tym celu w ustawieniach należy aktywować parametr „Pokaż temperatury na szkicu“.

Tryb pomiaru należy zmienić bezpośrednio w urządzeniu GIS 1000 C Professional. W zależności od wybranego trybu, odpowiednie pomiary są przenoszone do aplikacji.

 • Umgebungstemperatur icon Temperatura otoczenia
 • Oberflächentemperatur icon Temperatura powierzchni
 • relative Luftfeuchtigkeit icon Wilgotność względna
 • durchschnittliche Oberflächentemperatur icon Średnia temperatura powierzchni
 • Temperaturunterschied von Oberflächen- zu Raumtemperatur an icon Różnica pomiędzy temperaturą powierzchni a temperaturą otoczenia (mostek cieplny)
 • gewählter Emissionsgrad für diese Oberfläche icon Wybrana emisyjność dla tej powierzchni
 • Taupunkttemperatur icon Temperatura punktu rosy
 • Differenz der Oberflächentemperatur zur Temperatur des Taupunkts icon Różnica pomiędzy temperaturą powierzchni a temperaturą punktu rosy

Naciskając i przytrzymując punkt pomiaru, można wybrać opcję edycji („Edytuj“ – punkt pomiaru miga), przeniesienia („Przenieś“ – punkt pomiaru drży) lub usunięcia („Usuń“) punktu pomiaru.

b. Floor plan – pomiary

Funkcja „Szczegółowe plany jest przeznaczona do tworzenia szczegółowych rzutów poziomych. Dodatkowo funkcja Widok ściany umożliwia indywidualną organizację ścian. Można dodawać takie elementy, jak kąt, drzwi, okna i gniazda elektryczne oraz zmieniać ich wymiary. Możliwe jest także dodawanie tekstów i notatek audio. Funkcja ta przydatna jest zwłaszcza architektom, inżynierom, agentom nieruchomości, elektroinstalatorom i innym użytkownikom.

Funkcja „Szybki szkic“ umożliwia tworzenie rzutów poziomych z kątami 90°. Szybki szkic można przekonwertować w szczegółowy plan. Po konwersji szybki szkic zostanie usunięty. Funkcja ta jest przydatna wszystkim tym użytkownikom, którzy chcą zyskać szybki ogląd sytuacji, np. posadzkarze, planiści i inni użytkownicy.

Jeżeli urządzenie GLM jest połączone z tabletem, pomiary są transmitowane automatycznie w czasie rzeczywistym. Poprzez kliknięcie obiektu (ściany lub linii pomiarowej) można dodać do obiektu albo pomiary w czasie rzeczywistym wykonane urządzeniem GLM albo zapisane pomiary z listy pomiarów.

Pomiary można przeglądać i używać ich po wybraniu elementu. W trybie wprowadzania należy przesunąć do góry pole liczb do ręcznego wprowadzania danych.

Maksymalnie można zapisać 50 pomiarów.

c. Floor plan – pole szkicowania i kąty

Symbol przenosi użytkownika do trybu wyboru. Elementy można przesuwać, przeciągając je i puszczając. Można także zmieniać właściwości elementów.

W trybie szkicowania można rysować linie, czworokąty i wielokąty.

Symbol umożliwia dodanie wyłomów na planie.

Symbol umożliwia dodanie linii pomiarowych do rzutu poziomego.

Notatki, zdjęcia i zadania do wykonania można dodać, korzystając z symbolu .

Symbol pozwala przejść do podglądu.

Istniejące rzuty poziome można importować jako zdjęcia, korzystając z funkcji .

Symbol umożliwia cofnięcie operacji.

Symbol umożliwia przywrócenie cofniętych operacji.

Symbol umożliwia usunięcie pojedynczych obiektów.

Kliknięcie ściany w trybie wyboru pozwala przejść do „Widoku ściany“. Symbol settings iconumożliwia potem wybranie odpowiedniego elementu.

Naciskając symbol settings icon → Ułamki dziesiętne, można ustawić żądaną liczbę miejsc po przecinku. Aplikacja będzie wówczas odpowiednio zaokrąglać wartości z urządzenia GLM.

Tak. Aplikacja robi to, aby zachować właściwy układ graficzny. Jeżeli układ graficzny i zmierzone wartości nie są zgodne, zmierzona wartość zostaje ujęta w nawias i wyświetla się na niebiesko. Wartości wyświetlające się na czarno zostały obliczone przez program. Dzięki funkcji Lock (symbol kłódki) można zablokować ściany, tak aby nie były automatycznie dostosowywane.

Wybierz tryb wyboru auswahlmodus icon, aby przesunąć poszczególne obiekty.

Nie. Obecnie można przesuwać/usuwać obiekty wyłącznie osobno. Funkcja taka zostanie wprowadzona w jednej z najbliższych aktualizacji.

Wybierz tryb wskazania i dotknij środka ściany, aby przesunąć ją we właściwe miejsce.

Nie. Grubość każdej ze ścian należy zmienić osobno.

W trybie szkicowania należy wybrać auswahlmodus icon. Następnie dotknąć ściany, wybrać „Widok ściany“ i „Wybierz stronę 1“ (strona wewnętrzna) / „wybierz stronę 2“ (strona zewnętrzna).

Nie. Grubość ścian można zmodyfikować dla wszystkich projektów, korzystając z symbolu settings icon. Indywidualne dopasowanie poszczególnych ścian jest możliwe w ramach projektu poprzez wybranie danej ściany.

W trybie szkicowania aplikacja używa popularnej skali 1:50.

Aktualnie aplikacja obsługuje popularne formaty obrazów (JPEG, BMP, GIF, PNG).

Proszę kliknąć symbol winkel icon, a następnie Winkel, aby wyświetlić wszystkie kąty..

Za pomocą symbolu settings icon → „Kąt przy 90° / 45°“ można włączyć/wyłączyć określanie kątów..

Wprowadzona wartość jest wyświetlana na rzucie poziomym w niebieskich nawiasach. Aby nie zmieniać układu graficznego pomieszczenia, nie jest wprowadzane wizualne dopasowanie kąta. Alternatywnie kąty na planie można dopasować ręcznie (metodą przeciągnij i upuść).

Plany są zapisywane automatycznie.

W celu wyeksportowania należy wybrać Projekt → Dane klienta i nacisnąć Eksportuj.

Plany można wysyłać e-mailem w formacie PDF.

Skala jest dynamicznie dopasowywana do rozmiarów papieru DIN A4.

Newsletter Power Tools

Dowiedz się pierwszy o wszystkich ważnych nowościach

Dzięki newsletterowi dla profesjonalistów jesteś zawsze na bieżąco. Co przygotowaliśmy dla Ciebie? Nowości, dodatki, oferty specjalne i konkursy dla czytelników