بوش - تکنولوژی الماسه

تکنولوژی الماسه

ابزارهای برقی با تکنولوژی الماسه تمام آنچه را برای کار برروی مواد نازک و ضخیم نیاز دارید در اختیارتان قرار می‌دهند. برای مته کاری تر یا خشک، ساب بتن، یا برش شیارها یا شکاف‌ها در بتن، مصالح ساختمانی و سنگ.

سیستم‌های دريل الماسه

سیستم‌های دريل الماسه

سیستم‌های دريل الماسه
سنگ‌های بتن

سنگ‌های بتن

سنگ‌های بتن
شیارزن‌ها

شیارزن‌ها

شیارزن‌ها
اره‌های مرمر بر

اره‌های مرمر بر

اره‌های مرمر بر
بالای صفحه

Imprint | Privacy statement | مطبوعات
گروه بوش در جهان | فرصت‌های شغلی | تحقیق و توسعه | تدارکات و لجستیک | کیفیت

© Robert Bosch GmbH