بوش - مترهای چرخ دار

مترهای چرخ دار

اندازه‌گیری و خواندن آسان فواصل – مترهای چرخدار محکم و با کیفیت بالا نتایج اندازه‌گیری دقیق را تضمین می‌کنند. حتی پس از سال‌ها استفاده دقتی استثنایی دارند.

متر چرخ دار سبک وزن، خوش دست

حداکثر مقدار اندازه‌گیری 9999.99 متر
قطر چرخ (محیط دایره) 318.5 سانتیمتر (1 متر)
پایه چرخ

نمایش محصول

متر چرخ دار مستحکم برای استفاده در کارگاه

حداکثر مقدار اندازه‌گیری 9999.99 متر
قطر چرخ (محیط دایره) 389.1 سانتیمتر (1.22 متر)
پایه چرخ -

نمایش محصول

بالای صفحه

Imprint | Privacy statement | مطبوعات
گروه بوش در جهان | فرصت‌های شغلی | تحقیق و توسعه | تدارکات و لجستیک | کیفیت

© Robert Bosch GmbH