خدمات تعمیرگاهی بوش

ایمن، مطمئن، سریع:
تعمیرات توسط مراکز خدمات بوش

حداقل زمان تعمیر برای خدمات تعمیرگاهی بوش دستگاه تعمیر شده خود را در بهترین شرایط ممکن دریافت نمایید


ابزار شما نزد متخصصان ماست

کارشناسان کارآزموده در مراکز خدمات ما ابزارهای معیوب را در کمترین زمان ممکن تعمیر می‌کنند. کنترل ایمنی پس از هر تعمیر انجام می‌شود.

بوش دو گزینه برای استفاده از مرکز خدمات به شما پیشنهاد می‌دهد: می‌توانید ابزار معیوب خود را مستقیماً به مراکز خدمات بفرستید، یا می‌توانید آن را به نزدیک‌ترین فروشنده تحویل دهید.

بالای صفحه

Imprint | Privacy statement | مطبوعات
گروه بوش در جهان | فرصت‌های شغلی | تحقیق و توسعه | تدارکات و لجستیک | کیفیت

© Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved