dcsimg
Küpsiste teade

Kasutame sisu ja teadete isikupärastamiseks ja saatmiseks, sotsiaalmeedia funktsioonideks ja meie veebilehe kasutuse analüüsimiseks küpsiseid.

Andmekaitse

Ümbernimetamine 10,8 voldilt 12 voldile

Bosch Professional muudab 10,8 V akutööriistade, akude ja laadijate tootenimeks 12 V. Seetõttu vahetub alates 2017. aasta jaanuarist kogu Bosch Professionali 10,8 V akutööriistade valik järgemööda pingele 12 V.

"12" tööriista nimetuses tähistab aku maksimumpinget 12 volti ja asendab praeguse tootenime 10,8 volti, mis tähistab aku keskmist pinget. Põhja-Ameerikas on Bosch Professional tootenime 12 V juba kasutusele võtnud. Ka teised tootjad markeerivad oma tööriistu kogu maailmas tähistusega 12 V. Toodetes orienteerumise ja nende võrreldavuse parandamiseks meie kasutajate jaoks võtab Bosch Professional tootenime 12 V kogu maailmas kasutusele alates 2017. aasta jaanuarist.

Kõik Bosch Professionali 12 V tööriistad ühilduvad 100%-liselt kõigi praeguste (10,8 V) Bosch Professionali akutööriistade, akude ja laadijatega. Niisiis saab kõiki 10,8 V ja 12 V tööriistu samas pingeklassisüsteemis edasi kasutada.

Muudatused tootenimedes

Üleminekul pingetähiselt 10,8 volti pingetähisele 12 volti toimuvad Bosch Professionali tootenimedes järgmised muudatused.


Bosch Professional muudab 10,8 V akutööriistade, akude ja laadijate tootenimeks 12 V. Alates 2017. aasta jaanuarist vahetub kogu Bosch Professionali 10,8 V akutööriistade valik järgemööda 12 V pingele. 12 V tööriistad ühilduvad endiselt 100%-liselt kõigi praeguste (10,8 V) ja tulevaste (12 V) Bosch Professionali akutööriistade, akude ja laadijatega.

Märge 10,8 V (nominaalne täitetase) või 12 V (kõrge täitetase) sõltub aku täituvuse tasemest. See on liitium-ioontehnoloogia tavapärane füüsiline käitumine. EPTA (European Power Tools Association) aktsepteeris varem ainult märgistust 10,8 V, kuid nüüd aktsepteeritakse ametlikult ka märgistust 12 V. Bosch Professional kohandab oma pingeklassi märgistust, et saavutada vastavus EPTA standardiga.

Kuna Bosch Professionali 10,8-voldised akutööriistad, akud ja laadijad ühilduvad 100%-liselt, saab neid edasi kasutada koos kõikide Bosch Professionali 12-voldiste akutööriistade, akude ja laadijatega.

Seoses üleminekuga 12 voldile hinnatõusu planeeritud ei ole.

Jah. Praegusi 10,8-voldiseid Bosch Professionali akusid ja laadijaid saab edasi kasutada koos 12-voldiste Bosch Professionali akutööriistadega.

Jah. Praegusi 10,8-voldiseid Bosch Professionali akutööriistu saab edasi kasutada koos 12-voldiste Bosch Professionali akude ja laadijatega.

See puudutab kõiki Bosch Professionali 10,8-voldiseid akutööriistu, akusid ja laadijaid.

Üleminek toimub kogu maailmas, välja arvatud Jaapanis ja Lõuna-Koreas.