Markkinapaikkoja koskeva Bosch Authorised Seller -ohjelma

Mitä markkinapaikkoja koskeva Bosch Authorised Seller -ohjelma tarkoittaa?

Bosch Authorised Seller -ohjelma antaa ammattimaisille sähkötyökalumyyjille oikeuden käyttää maakohtaisen valtuutetun myyjän Bosch Authorised Seller -tunnusta tietyillä markkinapaikoilla (markkinapaikkakuvia koskevien erityisohjeiden mukaisesti). Tavoitteena on tuoda esille myyjiä, jotka tarjoavat erinomaista ammattikokemusta määritettyjen vaatimusten mukaisesti.

Miten tullaan Bosch Authorised Seller -myyjäksi?

 • Jokainen markkinapaikkamyyjä voi anoa Bosch Authorised Seller -asemaa
 • Bosch Authorised Seller -asema arvioidaan ja myönnetään vain hakemuksesta
 • Hakijan on täytettävä seuraavat kyseiseen markkinapaikkaan sovellettavat vaatimukset:
  • Olennaiset vaatimukset: kaikki vaatimukset pitää täyttää
  • Lisävaatimukset: kolme neljästä vaatimuksesta pitää täyttää
 • Bosch Authorised Seller -asemaan ja vaatimuksiin saatetaan tehdä muutoksia ja ne voidaan myös peruuttaa

Olennaiset vaatimukset:

 • Myyjää koskevat myönteiset arviot ja arvostelut: ≥99 % positiivisia arvioita kyseisellä markkinapaikalla
 • Myynti ja kumppanuus: vähintään 6 kuukauden kauppasuhde Boschin kanssa siinä markkinapaikan maassa, jossa myyjä hakee tunnuksen käyttöoikeutta
 • Bosch Professional Power Tools on myynnissä käytettävä tuotemerkki (esim. jotta asiakkaat voivat erottaa Bosch Professional -tuotteet Bosch Home and Garden -tuotteista)
 • Myyjä käyttää EAN-koodia uudessa tuotelistauksessa, joka tukee tehokasta tuotehakua
 • Myyjä käyttää Bosch-kuvamateriaalia markkinapaikalla Bosch Styleguide -tyylioppaan ohjeiden mukaisesti, jotta asiakkaille suunnattavassa viestinnässä noudatetaan yhdenmukaisia tyylistandardeja ja tiedotustapoja

Lisävaatimukset:

 • Toimitus ja palautusoikeudet: toimitus enintään 1-2 päivän kuluessa, ilmainen palautus
 • Asiakaspalvelu: puhelinpalvelu ja/tai chat-tuki paikallisella kielellä (vähintään 5 päivää viikossa / 6 tuntia päivässä), sähköpostiyhteys (vastaukset enintään 24 tunnin kuluessa)
 • Tuotetietosivut sisältävät Boschin logon, tuotemerkit, tuotekuvan, käyttökohdekuvat, tuotekuvauksen paikallisella kielellä, toimituslaajuuden, tekniset tiedot
 • Bosch Professional -valikoiman koko: vähintään 200 tuotetta näkyy hakusanalla "Bosch Professional" (ml. ammattisähkötyökalut ja tarvikkeet)

Miten haetaan Bosch Authorised Seller -myyjäksi?

Tee hakemus kirjallisesti Bosch-myyntiedustajan kautta.

Mitä Authorised Seller ei saa tehdä:

 • Myyjä saa käyttää tunnusta vain, kun Bosch on myöntänyt hänelle Bosch Authorised Seller -aseman
 • Myyjä saa käyttää tunnusta vain siinä markkinapaikassa, jossa sille on myönnetty Bosch Authorised Seller -asema
 • Jos myyjä ei pysty täyttämään vaatimuksia sopimuksen voimassaoloaikana, myyjän on ilmoitettava siitä viipymättä Boschille ja poistettava tunnus markkinapaikan verkkotunnuksesta
 • Käyttöoikeus ei sisällä alilisensointioikeutta (edes tytäryhtiöille), ellei Bosch anna tähän etukäteen kirjallista suostumusta
 • Myyjä käyttää tunnusta omalla vastuullaan. Bosch ei ota mitään vastuuta myyjän tekemästä tunnisteen käytöstä
 • Jos sopimus irtisanotaan, myyjän on hävitettävä kaikki myyjän hallussa olevat tunnukset, mukaan lukien niiden kopiot ja paikallisesti tallennetut kopiot, ja vahvistettava tämä kirjallisesti Boschille