ابزارهای رومیزی و میزها

ابزارهای رومیزی بوش شما را قادر می‌سازند پانل‌ها، تخته‌ها یا صفحات را با حداکثر دقت به اندازه مورد نظر اره کنید. هنگامی که صحبت از برش‌های مستقیم یا برش‌های شیب‌دار و زاویه‌دار باشد، این ابزارها پاسخ نهایی هر چالشی هستند.

خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی