لیزرهای ترکیبی

بسیار انطباق‌پذیر - خطوط لیزر دقیق و نقاط شاقول کاربردی. لیزرهای ترکیبی به شما امکان می‌دهند تا کلیه عملیات تراز کردن و انتقال نقاط را تنها با یک ابزار انجام دهید. این لیزرهای خودتزار شونده با سرعت و دقت همراستا و تراز می‌شوند و با کارکرد آسان خود نتایج دقیق را ارائه می‌کنند.

لیزر ترکیبی

GCL 2-15 G
مشخصات محصول

لیزر ترکیبی

GCL 25
مشخصات محصول

لیزر ترکیبی

GCL 2-15
مشخصات محصول

لیزر ترکیبی

GCL 2-50 CG
مشخصات محصول

لیزر ترکیبی

GCL 2-50 C
مشخصات محصول
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی