تکنولوژی الماسه

ابزارهای برقی با تکنولوژی الماسه تمام آنچه را برای کار برروی مواد نازک و ضخیم نیاز دارید در اختیارتان قرار می‌دهند. برای مته کاری تر یا خشک، ساب بتن، یا برش شیارها یا شکاف‌ها در بتن، مصالح ساختمانی و سنگ.

خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی