لیزرهای خطی

خطوط دقیق با دید بسیار خوب برای استفاده‌کنندگان حرفه‌ای. تراز کردن سریع وضعیت‌ افقی و عمودی خط‌ها: آسان و دقیق با استفاده از لیزرهای خطی خود ترازشونده بوش. مقاوم، قدرتمند، عملگرا – لیزرهای خطی با کارکرد آسان به سرعت نتایج دقیق را هم در کارهای فضای داخلی و هم در کارهای فضای بیرونی به نمایش می‌گذارند.

لیزر خطی

GLL 3-80 C
مشخصات محصول

لیزر خطی

GLL 5-50 X
مشخصات محصول

لیزر خطی

GLL 3-80
مشخصات محصول

لیزر خطی

GLL 3-50
مشخصات محصول

لیزر خطی

GLL 2-20
مشخصات محصول

لیزر خطی

GLL 2
مشخصات محصول

لیزر خطی

GLL 3 X
مشخصات محصول
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی