متعلقات سنگ ها

صفحه ساب های دارای قطر ۱۱۵ تا ۲۳۰ میلیمتر را نصب می کند

مهره قفل شونده

ویژگی‌های بارز محصول

مهره های قفل شونده

مهره قفل شونده صفحه ساب های دارای قطر ۱۱۵ تا ۲۳۰ میلیمتر ساخت قبل از ۹۰/۰۸ را نصب می کند

  • سازگار با سنگ ها
برو به طیف محصول

شرح محصول

مهره قفل شونده صفحه ساب های دارای قطر ۱۱۵ تا ۲۳۰ میلیمتر ساخت قبل از ۹۰/۰۸ را نصب می کند. با سنگ ها سازگار است.

طیف محصول

لطفاً روی فلش کنار مدل‌های محصول کلیک کنید تا اطلاعات بیشتر و گزینه‌های خرید را مشاهده نمایید.
1 انواع محصولات موجود
شماره فنی تعداد بسته
1 603 340 040
1 تعداد

متعلقات مشابه

در مورد متعلقات مشابه اطلاع کسب کنید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی