تکنولوژی اندازه‌گیری

ابزارهای اندازه‌گیری بوش از دقت بی‌نظیر و راحتی استفاده بسیار زیاد برخوردار هستند. ابزارهای اندازه‌گیری دیجیتال با قدرت بسیار زیاد خود، دقیق‌ترین نتایج را در استفاده روزمره در کارگاه‌های ساختمانی تضمین می‌کنند -– خواه تراز کردن باشد، خواه اندازه‌گیری فاصله‌ها، زوایا و شیب‌ها، یا تشخیص انواع گوناگون مواد.

خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی