فلزکاری

قدرت بیشتر، خوش دستی و زمان انجام کار بیشتر برای هر کار. اگر می‌خواهید برش دهید، بتراشید یا به سادگی روی فلز را مته کاری کنید – ابزار مناسب برای هر کاربرد در ابزارهای حرفه‌ای بوش در رده ابزارهای مخصوص کار روی فلز موجود است.

اره‌های فارسی بر و میزهای کار

GCM 10 MX
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 16-2 RE
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 32-4
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 13-2 RE
مشخصات محصول

دریل‌های ضربه‌ای

GSB 1300
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 1000
مشخصات محصول

دریل‌های ضربه‌ای

GSB 16 RE
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 6 RE
مشخصات محصول

دریل‌های ضربه‌ای

GSB 13 RE
مشخصات محصول

دریل‌ها

GBM 1600 RE
مشخصات محصول

دریل‌های ضربه‌ای

GSB 21-2 RE
مشخصات محصول

سنگ‌های بزرگ 2000 وات - 2600 وات

GWS 20-180 H
مشخصات محصول

سنگ‌های بزرگ 2000 وات - 2600 وات

GWS 26-180 H
مشخصات محصول

مینی سنگ‌های 500 وات - 1900 وات

GWS 13-125 CIE
مشخصات محصول

مینی سنگ‌های 500 وات - 1900 وات

GWS 17-125 INOX
مشخصات محصول

مینی سنگ‌های 500 وات - 1900 وات

GWS 15-125 CIEH
مشخصات محصول

سنگ‌های بزرگ 2000 وات - 2600 وات

GWS 24-180 H
مشخصات محصول

سنگ‌های بزرگ 2000 وات - 2600 وات

GWS 24-230 H
مشخصات محصول

مینی سنگ‌های 500 وات - 1900 وات

GWS 19-125 CIE
مشخصات محصول

سنگ‌های بزرگ 2000 وات - 2600 وات

GWS 2200-180
مشخصات محصول

دريل‌های ضربه‌ای شارژی

GSB 120-LI
مشخصات محصول

دریل/پیچ‌گوشتی‌های شارژی

GSR 1800-LI
مشخصات محصول

دریل/پیچ‌گوشتی‌های شارژی

GSB 18-2-LI Plus
مشخصات محصول

دریل/پیچ‌گوشتی‌های شارژی

GSR 12V-15
مشخصات محصول

سنگ‌های بزرگ 2000 وات - 2600 وات

GWS 26-230 H
مشخصات محصول

مینی سنگ‌های 500 وات - 1900 وات

GWS 17-125 CIE
مشخصات محصول

مینی سنگ‌های 500 وات - 1900 وات

GWS 18 V-LI
مشخصات محصول

فلزکاری

GCD 12 JL
مشخصات محصول

اره‌های میزی و میزهای کار

GTA 6000
مشخصات محصول

بکس‌های ضربه‌ای

GDS 24
مشخصات محصول

بکس‌های ضربه‌ای

GDS 30
مشخصات محصول

بکس‌های ضربه‌ای

GDS 18 E
مشخصات محصول

پیج گوشتی مجهز به تنظیم کننده عمق

GSR 6-25 TE
مشخصات محصول

دریل‌های ضربه‌ای

GSB 18-2 RE
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 5000 L
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 28 LCE
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 28 LC
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 28 CE
مشخصات محصول

فرزهای انگشتی

GGS 28 C
مشخصات محصول

سنگ‌های بزرگ 2000 وات - 2600 وات

GWS 2000
مشخصات محصول

مینی سنگ‌های 500 وات - 1900 وات

GWS 9-115
مشخصات محصول

پیج گوشتی مجهز به تنظیم کننده عمق

GSR 6-45 TE
مشخصات محصول

بتون ساب ها

GBR 15 CA
مشخصات محصول
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی