فلزکاری

قدرت بیشتر، خوش دستی و زمان انجام کار بیشتر برای هر کار. اگر می‌خواهید برش دهید، بتراشید یا به سادگی روی فلز را مته کاری کنید – ابزار مناسب برای هر کاربرد در ابزارهای حرفه‌ای بوش در رده ابزارهای مخصوص کار روی فلز موجود است.

مشخصات محصول

مشخصات محصول

مشخصات محصول

سنگ

GWS 2000
مشخصات محصول

مشخصات محصول

مشخصات محصول

مشخصات محصول

دریل ضربه‌ای

GSB 16 RE
مشخصات محصول

سنگ شارژی

GWS 18 V-LI
مشخصات محصول

ابزار ترکیبی شارژی

GSB 120-LI
مشخصات محصول

اره پروفیل بر تیغه فلزی

GCD 12 JL
مشخصات محصول

پایه اره

GTA 6000
مشخصات محصول

مشخصات محصول

دریل/پیچ‌گوشتی شارژی

GSR 12V-15
مشخصات محصول

مشخصات محصول

دریل

GBM 6 RE
مشخصات محصول

اره فارسی بر

GCM 10 MX
مشخصات محصول

فرز انگشتی

GGS 5000 L
مشخصات محصول

ابزار ترکیبی شارژی

GSB 18-2-LI Plus
مشخصات محصول

دریل/پیچ‌گوشتی شارژی

GSR 1800-LI
مشخصات محصول

دریل

GBM 1600 RE
مشخصات محصول

دریل

GBM 1000
مشخصات محصول

دریل ضربه‌ای

GSB 1300
مشخصات محصول

دریل

GBM 13-2 RE
مشخصات محصول

دریل ضربه‌ای

GSB 18-2 RE
مشخصات محصول

مشخصات محصول

دریل ضربه‌ای

GSB 13 RE
مشخصات محصول

بتون ساب ه

GBR 15 CA
مشخصات محصول

فرز انگشتی

GGS 28 CE
مشخصات محصول

بکس ضربه‌ای

GDS 18 E
مشخصات محصول

پیچ گوشتی دیوار پیش ساخته

GSR 6-45 TE
مشخصات محصول

پیچ گوشتی دیوار پیش ساخته

GSR 6-25 TE
مشخصات محصول

فرز انگشتی

GGS 28 LC
مشخصات محصول

فرز انگشتی

GGS 28 LCE
مشخصات محصول

فرز انگشتی

GGS 28 C
مشخصات محصول

بکس ضربه‌ای

GDS 30
مشخصات محصول

بکس ضربه‌ای

GDS 24
مشخصات محصول

مشخصات محصول

مشخصات محصول

دریل ضربه‌ای

GSB 21-2 RE
مشخصات محصول

دریل

GBM 32-4
مشخصات محصول

دریل

GBM 16-2 RE
مشخصات محصول

مشخصات محصول
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی