اره‌های فارسی بر و میزهای کار

اره‌های فارسی بر بوش – قدرتمند و دقیق با ظرفيت برش وسیع!

اره فارسی بر

GCM 12 GDL
مشخصات محصول

پایه اره

GTA 2500 W
مشخصات محصول

میز کار

GTA 2600
مشخصات محصول

اره فارسی بر

GCM 10 MX
مشخصات محصول

اره فارسی بر کشویی

GCM 12 SDE
مشخصات محصول

اره فارسی بر کشویی

GCM 800 SJ
مشخصات محصول

اره ترکیبی

GTM 12 JL
مشخصات محصول
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی