قلم نوک تیز

قلم نوک تیز

برای تخریب‌کننده‌ها

قلم نوک تیز دارای یک نوک تیز برای تنظیم دقیق کار روی بتن است.

  • طراحی شده برای ایجاد مادگی، تخریب و کار دقیق روی بتن و آجر
  • با دنباله شش‌گوش 28 میلی‌متری برای شکن‌ها.

مواد

بتن
بلوک ساختمانی بتنی
آجرهای آهکی و ماسه‌ای
آجر جامد
مشخصات موردنظرتان را انتخاب کنید

شکل شنک Hexagon

طول کل میلیمتر: 520

انتخاب اندازه بسته‌بندی 1 تعداد

نمای کلی انواع محصول (1)
بررسی دردسترس بودن در مکان پیدا کردن یک نمایندگی محلی

قلم نوک تیز با شنک شش گوش ۲۸ میلیمتری 1 618 600 019

نوک تیز برای تنظیم دقیق کار روی بتن

قلم نوک تیز دارای یک نوک تیز برای تنظیم دقیق کار روی بتن است.

نمای کلی نوع محصول

انواع موجود محصول: 1

شماره فنی طول کل میلیمتر: شکل شنک تعداد بسته
1 618 600 019 520 شش گوش 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی

از محصولات

نمایندگی‌های بوش حرفه‌ای نزدیک به محل خود را بیابید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی