قلم نوک تیز

قلم نوک تیز چهار شیار

برای مته دریل بتن کن, برای چکش تخریب

قلم نوک تیز چهار شیار برای کارهای دقیق در بتن بدون هرگونه وقفه در کار و دفعات کمتر گیر کردن ایده‎ آل می باشد

  • سر پیچشی خود-تیزشونده از سطح عریض‎ تری برای برداشت مواد برای سهولت کاربرد برخوردار است
  • 30% طول عمر بیشتر و 15% نرخ براده برداری بالاتر را در مقایسه با قلم‎ های استاندارد ارائه می‎ دهد
  • مناسب برای همه مته‌های دریل بتن کن چهار شیار.

مواد

بتن
بلوک ساختمانی بتنی
آجرهای آهکی و ماسه‌ای
آجر جامد
آجر
مشخصات موردنظرتان را انتخاب کنید

شکل شنک SDS plus

طول کل میلیمتر: 250

انتخاب اندازه بسته‌بندی 5 تعداد

نمای کلی انواع محصول (1)
بررسی دردسترس بودن در مکان پیدا کردن یک نمایندگی محلی

قلم نوک تیز چهار شیار 2 607 019 051

عدم وقفه در کار و گیر کردن کمتر در کارهای دقیق در بتن

قلم نوک تیز چهار شیار برای کارهای دقیق در بتن بدون هرگونه وقفه در کار و دفعات کمتر گیر کردن ایده‎ آل می باشد

  • 30% طول عمر بیشتر و 15% نرخ براده برداری بالاتر را در مقایسه با قلم‎ های استاندارد ارائه می‎ دهد
مشاهده موارد بیشتر

نمای کلی نوع محصول

انواع موجود محصول: 1

شماره فنی طول کل میلیمتر: شکل شنک تعداد بسته
2 607 019 051 250 چهار شیار 5 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی

از محصولات

نمایندگی‌های بوش حرفه‌ای نزدیک به محل خود را بیابید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی