مته‌های مصالح و بتن

مته چهار شیار 1SDS plus-1

برای مته دریل بتن کن

مته چهار شیار SDS plus-1 برای سوراخکاری در بتن بهینه شده است

  • صفحه تنگستن کاربید با 2 لبه برش، مته را فوق العاده مستحکم می سازد
  • طرح 2 شیاره U شکل، باعث برداشته شدن موثر غبار و طول عمر استاندارد می شود
  • مناسب برای همه مته‌های دریل بتن کن چهار شیار.

مواد

بتن
آجرهای آهکی و ماسه‌ای
آجر جامد
بلوک ساختمانی بتنی
سنگ سخت
مشخصات موردنظرتان را انتخاب کنید

قطر (D) میلیمتر 11گزینه ها

طول کاری (L1) میلیمتر 5گزینه ها

طول کل (L2) میلیمتر 5گزینه ها

انتخاب اندازه بسته‌بندی 1 تعداد

نمای کلی انواع محصول (23)
پیدا کردن یک نمایندگی محلی

مته چهار شیار 1SDS plus-1
برای مته دریل بتن کن

متناسب با ابزار اکثر مارک ها است

imageAlt
imageAlt
imageAlt

مناسب برای همه مته‌های دریل بتن کن چهار شیار.

برای سوراخ کاری در بتن

مته چهار شیار SDS plus-1 برای سوراخکاری در بتن بهینه شده است

  • طرح 2 شیاره U شکل، باعث برداشته شدن موثر غبار و طول عمر استاندارد می شود

نمای کلی نوع محصول

انواع موجود محصول: 23

شماره فنی قطر (D) میلیمتر طول کاری (L1) میلیمتر طول کل (L2) میلیمتر تعداد بسته
2 608 680 262 6.00 50 110 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 263 6.00 100 160 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 267 7.00 50 110 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 268 7.00 100 160 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 269 8.00 50 110 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 270 8.00 100 160 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 273 10.00 100 160 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 274 10.00 150 210 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 276 10.00 400 460 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 277 12.00 100 160 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 278 12.00 150 210 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 280 12.00 400 460 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 281 14.00 100 160 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 282 14.00 150 210 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 284 14.00 400 460 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 285 16.00 150 210 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 287 16.00 400 460 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 289 18.00 400 460 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 291 20.00 400 460 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 292 22.00 200 260 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 293 22.00 400 460 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 294 25.00 200 260 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 680 295 25.00 400 460 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی

از محصولات

نمایندگی‌های بوش حرفه‌ای نزدیک به محل خود را بیابید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی