مته‌های مصالح و بتن

مته چهار شیار SDS plus-5X

برای مته دریل بتن کن

مته چهار شیار SDS plus-5X سوراخکاری بسیار موثر را در بتن مسلح ارائه می کند

  • شکل هندسی سر دارای 4 لبه برش، از گیر کردن و شکستن جلوگیری می کند تا نتایج بهینه ای حاصل شوند
  • سر «زاویه چرخش» و طرح 4 شیاره، باعث برداشت سریع غبار با سرعت های بالای سوراخکاری و کاهش سایش می شود
  • مناسب برای همه مته‌های دریل بتن کن چهار شیار.

مواد

بتن مسلح
بتن
آجرهای آهکی و ماسه‌ای
آجر جامد
سنگ سخت
مشخصات موردنظرتان را انتخاب کنید

قطر (D) میلیمتر 12گزینه ها

طول کاری (L1) میلیمتر 6گزینه ها

طول کل (L2) میلیمتر 8گزینه ها

انتخاب اندازه بسته‌بندی 2گزینه ها

نمای کلی انواع محصول (29)
پیدا کردن یک نمایندگی محلی

مته چهار شیار SDS plus-5X
برای مته دریل بتن کن

متناسب با ابزار اکثر مارک ها است

imageAlt
imageAlt
imageAlt

مناسب برای همه مته‌های دریل بتن کن چهار شیار.

سوراخ کاری موثر در بتن تقویت شده

مته چهار شیار SDS plus-5X سوراخکاری بسیار موثر را در بتن مسلح ارائه می کند

  • سر «زاویه چرخش» و طرح 4 شیاره، باعث برداشت سریع غبار با سرعت های بالای سوراخکاری و کاهش سایش می شود
  • برای کار موثر و قطرهای دقیق سوراخ، نوک مرکز کننده سوراخکاری را از آغاز هدایت می کند
  • ضمانت PGM در مطابقت با تلرانس نزدیک، سوراخکاری دقیق و تثبیت محکم
مشاهده موارد بیشتر

نمای کلی نوع محصول

انواع موجود محصول: 29

شماره فنی قطر (D) میلیمتر طول کاری (L1) میلیمتر طول کل (L2) میلیمتر تعداد بسته
2 608 833 785 7.00 50 110 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 788 8.00 50 110 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 799 10.00 150 210 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 800 10.00 200 260 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 803 10.00 400 460 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 808 12.00 150 210 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 809 12.00 200 260 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 812 12.00 400 460 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 816 14.00 100 160 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 817 14.00 150 210 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 818 14.00 200 260 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 821 14.00 400 460 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 822 15.00 100 160 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 823 15.00 200 260 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 824 15.00 400 460 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 825 16.00 150 210 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 829 16.00 400 460 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 889 5.00 50 110 10 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 890 5.00 100 160 10 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 891 6.00 50 110 10 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 892 6.00 100 160 10 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 897 7.00 100 160 10 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 899 8.00 100 160 10 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 902 10.00 100 160 10 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 833 905 12.00 100 160 10 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 836 631 18.00 150 200 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 836 632 18.00 250 300 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 836 639 20.00 150 200 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی
2 608 836 651 26.00 200 250 1 تعداد پیدا کردن یک نمایندگی محلی

از محصولات

سوراخکاری بسیار موثر

نمایندگی‌های بوش حرفه‌ای نزدیک به محل خود را بیابید
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی