کار روی فولاد ضدزنگ

ابزارهای فولاد ضدزنگ با یک سیستم: کارکرد آسان برای سطوحی بی‌نقص. ابزارهای فولاد ضدزنگ بوش سطوحی بی‌نقص خلق می‌کنند و دسته باریک و به کارگیری آسان آنها تحسین‌انگیز است.

دستگاه پولیش

GPO 14 CE
مشخصات محصول
خط تلفن خدمات

هر گونه سوال در مورد تعمیر و قطعات یدکی خدمات ما

نمایندگی

نمایندگی نزدیک خود را بیابید

نمایندگی